Kronikk: Finn din klimasmarte reisemiks!

Det er ikke alltid nødvendig å bruke bilen, i hvert fall ikke på hele reisen. Tenk klimasmart reisemiks! (foto: iStockPhoto).I går gikk startskuddet for den europeiske Mobilitetsuka 2015. I en uke inviteres innbyggere over hele Europa til aktiviteter som setter fokus på å reise mer klimavennlig. Fem kommuner i Hedmark og Oppland deltar. De tar da tak i en av våre største klimautfordringer, nemlig utslipp fra transportsektoren.

Temaet for årets Mobilitetsuke er å «velge rett reisemiks». Det utfordrer oss til å kombinere ulike transportmidler for å få en effektiv og samtidig klimavennlig reise.

Velge bort bilen?

Bilbruken har for mange blitt vane, men er ofte mer lettvint enn nødvendig. For å bryte en vane må vi tenke oss om en ekstra gang. Må bilen egentlig alltid være med – og på hele reisen? Kanskje du kan sykle til stasjonen, og ta med deg sykkelen på toget? Kan du gå til butikken og ta bussen hjem igjen? Eller kan bilen parkeres ved nærmeste holdeplass, mens du tar tog eller buss videre? Det er mange muligheter. Hva som passer best for den enkelte vil variere.

Bilen er heller ikke alltid det mest effektive framkomstmidlet. Når du går eller sykler til jobben, har du allerede gjort unna dagens treningsøkt når du kommer hjem. I bynære strøk med rushtrafikk går det kanskje like raskt eller raskere å sykle enn å kjøre bil. Har du lang reisevei kan tog være det raskeste alternativet.

Gjøvik og Hamar tester ut en ny reisemiks i Mobilitetsuka: Sammen med Hedmark trafikk har de satt opp en pendlerrute med RIB-båt mellom de to Mjøsbyene. På begge sider tilbys pendlerne sykler og gratis buss for å komme seg til og fra brygga. Pendlerbåten setter fokus på muligheten for å kombinere ulike transportmidler, selv om dette ikke er en permanent ordning.

Beintøffe barn

Det er mange gode grunner til å tenke gjennom når og hvor vi kjører bil. Sikkerhet for barna våre er en av dem. Mange barn blir kjørt til skolen. En av årsakene er at foreldrene er redde for å la barna ferdes i trafikken på egen hånd. Ironisk nok er det ofte foreldrenes kjøring til skolen som utgjør den største trafikkfaren. Det vil derfor øke trafikksikkerheten betraktelig om flest mulig kommer seg til skolen uten bil.

«Beintøft» setter fokus på nettopp dette. Denne nasjonale konkurransen skal motivere flere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Startskuddet gikk denne uka, og en rekke barneskoler i Innlandet deltar.

Men «Beintøft» krever også motivasjon fra foreldrene. De må tilrettelegge slik at barna selv kan komme seg til skolen. Kanskje kan flere foreldrepar følge barna på skift, eller de kan gå sammen med eldre barn? Det er også verdt å merke seg at skolene ikke lenger har anledning til å nekte barn under en viss alder å sykle til skolen. Det er nå opp til foreldrene å vurdere sine barns modenhetsnivå og om de er trygge nok i trafikken. For å skape trygghet må vi som foreldre ta med barna ut i trafikken for å lære dem hvordan
de skal opptre som myke trafikanter. Det lærer de ikke av å sitte i en bil.

Som en bonus vil også barna få rørt seg mer, og kommer opplagte og læringsklare til skolen. Barn som går eller sykler til skolen har nemlig bedre konsentrasjon gjennom hele skoledagen.

Klimavennlig bilkjøring

Det er lett å snakke om å la bilen stå, men ikke alltid like enkelt å gjennomføre. Mange har lang vei til jobb, levering til barnehage på veien, og få muligheter til å bruke kollektivt.

Hvis du må bruke bil, er det likevel mye du kan gjøre for å reise mer klimavennlig. Et eksempel er planlegging av reisene for å unngå småkjøring. Hvis du handler eller trener på vei hjem i stedet for å dra ut igjen på kvelden, har du spart en kjøretur. Dersom du reiser tidligere slik at du unngår kø til og fra jobben, sparer du både tid og drivstoff. Og hvis du ikke husker alle rådene for «økokjøring», så kan det være verdt med en oppfrisking – da sparer du også samtidig penger.

Det aller beste rådet for klimavennlig bilkjøring er likevel å velge riktig bil. Det finnes i dag en rekke elbiler og plugg inn-hybrider som er egnet til det meste av daglig kjøring. Mange pendlere kan spare store summer i bompenger inn mot hovedstaden. Rekkevidde er et stadig mindre problem med de nye bilene, og mange familier har dessuten to biler. Hva med å bytte ut minst en av dem med en klimabil?

Vi ønsker Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Ringsaker og Tynset lykke til med sine arrangement i Mobilitetsuka, og oppfordrer alle Innlandets innbyggere til å tenke klimasmart transport i sin hverdag!

Inger Lise Willerud
Informasjonsrådgiver, Energiråd Innlandet

 

Sist oppdatert 17. september 2015

Utskrift