Grønn transport i Gjøvik kommune

Grønn transport var tema for fellesmøtet mellom AMT og formannskapet i Gjøvik kommune.Grønn transport sto på agendaen i et felles møte mellom utvalg for areal, miljø og transport (AMT) og formannskapet i Gjøvik kommune 15. april. Møtet var en del av arbeidet med ny energi- og klimaplan for kommunen. Som en del av planleggingen fikk politikerne faglige innspill om satsing på grønn transport fra Energiråd Innlandet.

Transportsektoren står for halvparten av Opplands utslipp av klimagasser, og er derfor et viktig satsingsområde for klimaarbeidet i årene framover. Dette er årsaken til at kommunen valgte å ha et eget møte der gode tiltak og prosjekter innen klimavennlig transport sto i fokus.

Planlegge for mindre bilbruk

Som utgangspunkt for diskusjonen fikk politikerne en innledning om alternativer de bør vurdere når de skal tenke klimavennlig transport. Ingrid Nytun Christie, daglig leder i Energiråd Innlandet, minnet om at det er mange faktorer som kan bidra til å nå det samme målet.

Christie foreslo at det første politikerne bør tenke på er hvordan de kan redusere behovet for å reise langt. God arealplanlegging er et viktig stikkord her. Dersom innbyggerne har mulighet til å gå til arbeidet, butikker og andre sentrale tilbud blir bilen mindre viktig. For de kortere reisene er det også viktig at det legges til rette for at flere bruker sykkel eller går oftere. Dette er samtidig positivt for folkehelsen - både fordi vi rører mer på oss, og fordi vi reduserer luftforurensing fra biltrafikken.

Der ikke sykkel eller gange er aktuelt, kan bedre og billigere kollektivtilbud være et alternativ.

For de reisene der det er nødvendig å bruke bil, finnes det nå mange gode klimavennlige biler. Gruppa fikk en oversikt alle elbilene som finnes på markedet, og hvor økonomiske disse er både ved innkjøp og i drift. Ladbare hybrider er et godt alternativ der lengre rekkevidde er nødvendig. Til slutt ble behovet for ladestasjoner til elbilene tatt opp. Her kan kommunen være en viktig tilrettelegger.

Presentasjonen fra Energiråd Innlandet var en del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. Energiråd Innlandet holder gjerne lignende presentasjoner for andre. Dersom du mener at politikere og administrasjonen i din kommune kan ha nytte av dette, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for mer informasjon. Presentasjonen kan hvis ønskelig tilpasses din kommunes fokusområder. Kostnadene ved presentasjonen dekkes i prosjektet, det er derfor gratis for kommunen.

Mange gode forslag til tiltak

Etterpå informerte klima- og miljørådgiver i Gjøvik kommune, Morten Strøyer Andersen, AMT og formannskapet om arbeidet med den nye energi- og klimaplanen. Deretter diskuterte politikerne forslag til transporttiltak for kommunen.

Mange gode ideer kom på bordet. Blant punkter som ble drøftet var pendlerbuss mellom Gjøvik og Hamar, bedre tilrettelegging for sykling til skolene med sykkelparkering og reduksjon av kjøring helt fram til skolene, kollektivtilbudet til Oslo og Gardermoen, og økt trygghet på veien for syklister og fotgjengere. Redusert bilkjøring til høgskolen gjennom å få flere studenter og ansatte over på kollektiv var også et tema. Spørsmålet om gassen fra Rambekk renseanlegg kan brukes til transportformål ble reist. Kommunens eget transportbehov ble også drøftet, blant annet muligheten for bruk av elbiler og elsykler i hjemmetjenesten og hos helsesøster.

Det er for tidlig i prosessen til å si hvilke av ideene som kommer til å bli gjennomført, men de tas med inn i de videre planarbeidet. På bakgrunn av disse vil det bli utarbeidet et utvalg konkrete forslag til prosjekter som skal tas videre og legges inn i handlingsplanen for energi og klima.

Er allerede godt i gang

Selv om den nye energi- og klimaplanen fortsatt er under utarbeidelse, er Gjøvik kommune allerede godt i gang med klimatiltak på transportsiden. Blant annet har kommunen bestilt elsykler som skal teste ut i hjemmetjenesten i sommer. I forbindelse med den europeiske Mobilitetsuka i september vil det bli satt fokus på transporten mellom Gjøvik og Hamar. Det er også allerede igangsatt tiltak for å gjøre noe med transporten rundt Campus Gjøvik.

Sist oppdatert 23. april 2015

Utskrift