"Grønn transport" på workshop i Fjellregionen

Fra venstre: Jon Arve Engebakken (Røros), Knut Sagbakken (Tolga), Hilde Aanes (Tynset) og Ingunn Holøymoen (Os).Klimavennlig transport var tema da kommuner fra Fjellregionen sist uke satte seg sammen for å se på muligheter for samarbeid og felles satsinger. Utveksling av erfaringer og inspirasjon fra vellykkede prosjekter i andre kommuner sto også på agendaen på møtet.

Sist torsdag, 19. februar, møttes representanter fra kommunene Tynset, Tolga, Os og Røros til en workshop med tema "grønn transport i Fjellregionen".

Kommunene i Nord-Østerdalen har lignende utfordringer med store avstander og spredt befolkning, og det er utbredt jobbpendling mellom kommunene. De er heller ikke av de mest folkerike kommunene, så det er en fordel med samarbeid om tiltak på tvers av kommunene, både for å nå flere av innbyggerne og for å fordele oppgavene.

Flere tiltak allerede igangsatt

Ingrid Nytun Christie, daglig leder i Energiråd Innlandet, startet møtet med å fortelle om prosjektet "Grønn vei",  som workshopen var en del av. Hun trakk fram vellykkede tiltak og prosjekter innen grønn transport fra andre kommuner og byer. Dette var alt fra innkjøp av elbiler i hjemmetjenesten og vintersyklingskampanje i Oppland til dekorering av busskur i Sverige.

Flere klimavennlige transporttiltak har allerede blitt satt i gang i regionen. Tolga har gjennomført et vellykket elsykkelprosjekt rettet mot turistnæringen, og har sett på bruk av elsykkel i hjemmetjenesten. Flere kommuner har hatt aktiviteter knyttet til den europeiske Mobilitetsuka, som holdes i september hvert år. I tillegg var det nevnt kjøp av sykkel, ladepunkter for elbil og KID-ordningen. Sistnevnte er et system for kollektiv transport på bestilling, spesialtilpasset spredtbygde områder som i Fjellregionen ("Kollektivtransport I Distriktene").

Gode ideer for videre satsing

Workshopen ga mange gode ideer til samarbeid som det kan bygges videre på i regionen, både innen økt bruk av sykkel blant innbyggere og kommunalt ansatte, informasjon og påvirkning til adferdsendring og uttesting av klimabiler. Det var konsensus om at man i første omgang bør satse på tiltak som ikke er altfor krevende å sette i verk, og der man kan ha en god signaleffekt.

Etter at alle har informert om og fått tilbakemelding fra sine respektive kommuneorganisasjoner skal dette bygges videre på. Da vil også de kommunene fra regionen som var forhindret fra å delta i dette første møtet bli invitert til videre samarbeid. Og neste runde blir holdt ved hjelp av klimavennlig webmøte!

En del av prosjektet "Grønn vei"

"Grønn vei - klimavennlig transport i kommunene i Innlandet" er et treårig prosjekt delfinansiert av Enova (tidligere Transnova) og Hedmark fylkeskommune. Gjennom prosjektet skal Energiråd Innlandet bistå kommuner med å styrke sine tiltak og aktiviteter innen klimavennlig transport. Dette gjøres blant annet gjennom faglig praktisk rådgivning, nettverksbygging og møteplasser.

Mer informasjon

Fagdagen er en del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. 

Sist oppdatert 25. februar 2015

Utskrift