Fin stil med klimabil

Ben Dugers fra Energiråd Innlandet, Mikkel Kvasnes fra Lillehammer kommune og Morten Strøyer Andersen fra Gjøvik kommune tester nye klimabiler.Fredag 22. august arrangerte Energiråd Innlandet fagdagen «Klimavennlige kjøretøy i kommunen – slik gjør vi det!». Deltakerne fikk ta del i gode erfaringer fra andre kommuner, og samtidig muligheten til å prøvekjøre helt nye «klimabiler».

Om lag 25 ledere, brukere og fagansvarlige i kommunene samt fageksperter møttes på Lillehammer for å dele kunnskap og erfaringer om klimavennlige kjøretøy, lade/tankemuligheter og hvordan kommunen bør gå frem for å anskaffe klimabil.

Info om nye klimabiler

Odd-Olaf Schei fra Bellona presenterte ulike klimabilmodeller, både de som kan kjøpes nå og de som snart kommer på markedet. Kristian E. Vik fra Kunnskapsbyen Lillestrøm snakket om Oslo og Akershus sin ambisiøse hydrogensatsing, og ga forsamlingen en innføring i hydrogenbiler.

På Stortorget i Lillehammer var det stilt opp ulike klimabiler og kommunene fikk informasjon og god tid til å prøvekjøre ulike modeller. Her var både en hydrogenbil (Hyundai), og ulike elbilmodeller – både personbiler (Nissan Leaf, Tesla, eGolf, eUp) og varebiler (Renault Kangoo, Peugeot Partner).

Ulike kommuneerfaringer

Kristian Vik fra Kunnskapsbyen Lillestrøm snakket om Oslo/Akershus sin ambisiøse satsing på hydrogen.Deretter var det duket for kommunenes erfaringer. Mikkel Kvasnes, miljørådgiver i Lillehammer kommune, presenterte kommunens prosess med anskaffelse av elbiler i 2011. Det deltok også representanter fra hjemmetjenesten i kommunen, som har hatt noen utfordringer vinterstid med bilene.

- Det er veldig spennende å se utviklingen på klimabilfronten. Lillehammer kommune var tidlig ute med elbilsatsing, noe vi er stolte av. Og de utfordringene vi har hatt med bilene ser nå ut til å kunne løses med de nye bilene som nå er kommet på markedet, sa Kvasnes.

Ordfører Ildri Eidim Løvaas fra Oppegård kommune delte sine og kommunenes elbilerfaringer. Hun har selv vært engasjert elbilbruker siden 2004. I 2013 anskaffet kommunen 29 elbiler, den største enkeltanskaffelsen av slike biler av en kommune i Norge etter det vi kjenner til. Løvaas hadde svært gode
erfaringer med bilene også vinterstid. De nye bilene i markedet er nemlig bedre på vinterstid.

Tom Roa, enhetsleder for transport i Bærum kommune, presenterte deretter deres satsing på biogass. Bærum kommune har nemlig 12 biogassbiler i renovasjonsenheten, og erfaringene med dem er svært gode. Kommunen har god tilgang til tanksted for biogass, noe som er en forutsetning for en slik satsing.

Slik gjør vi det!

Tom Roa (Bærum kommune), Ildri Eidem Løvaas (Oppegård kommune) og Mikkel Kvasnes (Lillehammer kommune) satt i panelet for debatten om hvordan kommunene kan lykkes med  satsing på klimabil.Etter presentasjonene var det en engasjert diskusjon om suksesskriterier for å øke antallet klimabil i kommunene. Her ble politisk mot og ildsjeler trukket frem. Det er også viktig med involvering av brukerne og faktisk utprøving av bilene for å avmystifisere dem, og se at de tilfredsstiller behovene brukerne har.

Det ble også fokusert på helheten i klimasatsingen på transportområdet – viktigheten av å legge til rette for klimabiler gjennom ladepunktetablering og for løsninger som kollektiv, gang- og sykkel gjennom god arealplanlegging.

Lån av klimabiler og gratis transportkurs til kommunene

Therese H. Karlseng, leder i Energiråd Innlandets, presenterte kontorets prosjekt «Grønn vei - klimavennlig transport i kommunene i Hedmark og Oppland», som fagdagen om klimabiler er en del av. - Så langt i prosjektet har vi samlet gode erfaringer om sykkelsatsing i kommunene. Dette er nå tilgjengelige på vår nettside. Her finner dere også presentasjoner fra sykkel-webinaret vi hadde på tirsdag hvor 11 kommuner deltok, sa Karlseng.

Dagens arrangement om klimabiler var den første av flere fagdager som skal gjennomføres i prosjektet. Senere i høst er det mulig for kommuner å låne klimabil. - Energiråd Innlandet har utviklet et "klimavennlig transport"-kurs, så ta kontakt så kommer vi til kommunen deres! Kurset passer blant annet bra ved oppstart av en energi- og klimaplanprosess, avsluttet Karlseng.

Neste fagdag i prosjektet blir i mars, og handler om energi- og klimaplan.

Om Grønn vei-prosjektet

Prosjektet "Grønn vei" er en helhetlig transportsatsing som skal bidra til å redusere kommunenes transportutslipp. Dette er et nasjonalt pilotprosjekt som startet opp i mai og går over tre år, og som er delfinansiert av Transnova. I prosjektet gir Energiråd Innlandet faglig støtte til kommuner som vil gjennomføre tiltak, lager eksempelbeskrivelser på gode tiltak og veiledere, og arrangerer fagdager og nettverkssamlinger.

Mer informasjon

En del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Transnova. 

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift