Vellykket webinar om sykkelsatsing i kommunene

Sykling_familieTirsdag 19. august gjennomførte Energiråd Innlandet sitt første "webinar", med 20 deltakere fra hele Innlandet. Tema for webinaret var hva som skal til for at kommunene skal få innbyggerne til å sykle mer. 

Å få flyttet en større andel av korte reiser fra bil over til sykkel vil gi reduserte utslipp fra transportsektoren, som er Innlandets største kilde til utslipp av klimagasser. En aktiv satsing fra kommunene vil kunne påvirke flere til å la bilen stå og heller ta pedalene fatt. 

Webinaret var en del av Energiråd Innlandets prosjekt "Grønn vei - klimavennlig transport i kommunene i Hedmar og Oppland", som har som målsetting å kutte klimautslipp fra transportsektoren i Innlandet.

Gode erfaringer og ideer om sykkeltiltak

Hva skal til for at kommunen skal få flere av innbyggerne til å sykle mer? Hva har Innlandets tre sykkelbyer gjort? Hva kan vi lære av Norges beste sykkelby, Lillestrøm? Og er det bare byer som har nytte av å satse på sykling? Dette var spørsmål vi søkte å gi deltakerne svar på i webinaret.

Gaute Gangås fra Energiråd Innlandet la frem en del viktige suksesskriterier for å lykkes med satsing på sykkel, blant annet etter erfaringer fra et stort nordisk prosjekt "Nordiske sykkelbyer" der 11 byer satset aktivt på sykling over en treårsperiode.

Frode Hofset, "sykkelgeneral" i Skedsmo kommune, presenterte sine erfaringer fra Sykkelbyen Lillestrøm - som tre ganger har blitt kåret til Norges beste sykkelby. Her fikk deltakerne også mange gode ideer til tiltak for å sette positivt fokus på sykling.

Hadeland-regionen har i sommer gjennomført en "elsykkelkampanje" der innbyggerne har fått teste ut elsykler gratis mot å dele sine erfaringer med andre. Klimapådriver Kristin Molstad presenterte prosjektet og tilbakemeldinger derfra.

Webinar - et klimavennlig seminar

Et "webinar" er et seminar som foregår via internett. Både deltakerne og foredragsholderne følger seminaret fra sine egne kontor, og man sparer på den måten både tid og miljø siden det ikke er nødvendig å reise.

Energiråd Innlandet tester nå ut bruk av webinar i prosjektet "Grønn vei", der målsettingen er nettopp reduserte transportutslipp. En slik løsning gjør det også enklere å få med deltakere fra hele Innlandet, der lange avstander og mye reisetid ellers kan være en utfordring. Sykkelwebinaret hadde for eksempel deltakere både fra Ringebu og Tynset, mens foredragsholderne satt på Hadeland, Lillestrøm og Gjøvik.

Mer informasjon

En del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Transnova. 

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift