Mot et nytt grenseoverskridende transportprosjekt

Det var en engasjert gjeng som deltok i møtet på Lillestrøm for å planlegge nye transportprosjekter.Energiråd Innlandet møtte 18. august samarbeidspartnere for å diskutere et nytt klimavennlig transportprosjekt for den nye Interreg-perioden 2014-2020. Det var en engasjert transportgruppe som møttes på Lillestrøm.

På møtet deltok representanter fra Kunnskapsbyen Lillestrøm, herunder hydrogen-miljøet, energikontorene i Värmland og Dalarna/Gävleborg, Landstinget i Värmland, Karlstad Elnät, Bellona og Energiråd Innlandet.

Mini-studietur

Under møtet ble det også tur til en befaring til Akershus Energipark.Etter dagens arbeidsøkt dro gruppen på en liten befaring til Hynor Lillestrøms anlegg i Akershus EnergiPark, en energipark med et tett og godt samarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning. Anlegget er blant de første i verden til å produsere hydrogen fra deponigass.En enhet med ZEG-teknologi ble åpnet i mars i år, dette er teknologi som gjør det mulig å omdanne fossile brennstoff til hydrogen og elektrisitet med integrert CO2-fangst, og er på den måten banebrytende. På Hynor Lillestrøms anlegg produseres også hydrogen ved elektrolyse, der elektrisiteten kommer fra solenergi og strømnettet.

Anlegget tar i mot besøk av politikere, teknikere, lærere, elever og flere for at de kan lære om hydrogen og prøvekjøre biler, blant annet til å bruke H2-Lab som inneholder undervisningsutstyr. Men denne gangen var det altså "transportgruppen" som fikk lære om anlegget og sett på undervisningsutstyret.

Sauene var ikke tilstede da transportgruppa var på befaring...Akershus EnergiPark er den første fjernvarmesentralen i landet som primært bruker lokale og fornybare energikilder som skogsflis,varmepumpe fra kloakk, deponigass, storskala solvarme og en akkumulatortank med over 1 million liter varmtvann. Hva gjelder sol så ligger Norges største solfangeranlegg der. Anlegget har vært i drift et års tid, og solfangerne produserer på en god dag opp mot 50 000 kWh. De produserer varme også i minusgrader. Gresset rundt solfangerne holdes for øvrig i sjakk av sauer, men det var ingen sauer tilstede da gruppa var på befaring...

Bygger på eksisterende nettverk og erfaring

Transportgruppen har sitt utspring i to tidligere Interreg-prosjekter:  Det mindre og rene transportprosjektet GreenDrive samt det brede FEM-prosjektet. Energiråd Innlandet var prosjektleder og gjennomførte sammen med energikontorene i Värmland og Dalarna Interreg-prosjektet GreenDrive fra høsten 2012 til høsten 2013.

Gjennom GreenDrive-prosjektet fikk 16 kommuner i Norge og Sverige erfaring med elbiler, innkjøp og lading. En erfaringsbase ble etablert, og det ble arrangert seminarer med elbilutstilling både på Hamar og i Karlstad. Gjennom Green-driveprosjektet ble det etablert et sterkt faglig nettverk i Indre Skandinavia innen elektrisk veitransport.

Energiråd Innlandet er også prosjektpartner i Interreg FEM-prosjektet.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift