EUSEW 2014: Rene, stillegående og energieffektive kjøretøy

Klimavennlige kjøretøy sto på dagsorden under EUs bærekraftige uke 2014, EUSEW.Klimavennlige kjøretøy sto også på dagsorden under EUs bærekraftige energiuke, EUSEW. Onsdag ble blant annet det skandinaviske hydrogenvei-partnerskapet presentert. Partnerskapet har etablert hydrogenfyllestasjoner slik at det nå er mulig å reise gjennom Skandinavia med hydrogenbil.

Partnerskapet har også lyktes med å få hydrogenbiler til Skandinavia gjennom å samle og inspirere ulike bilforhandlere. I videreføringen nå i Norge vil man satse mer på konsentrasjon av fyllestasjoner i Oslo-området, slik at man i dette området er garantert alltid å kunne fylle hydrogen. Danmark vil bli det første landet som er helt dekket av hydrogenfyllestasjoner og dette ventes skje allerede i 2015. Les mer om prosjektet.

Oslo i europeisk elbilprosjekt

Oslo er blant de europeiske byene som deltar i et stort, europeisk elbilprosjekt.Norges ledende stilling innen elbiler ble trukket frem, og det ble vist til de svært gode elbil-insentivene vi har. EU-prosjektet "Frevue" ble presentert. I prosjektet skal åtte av Europas største byer, herunder Oslo, demonstrere hvordan elektriske varebiler mest effektivt kan bidra til mindre utslipp av drivhusgasser i urbane strøk.

Pilotprosjektet fokuserer på:

  • Varetransport fra mat til pakker og byggevarer
  • Nye logistikksystemer som konsolideringssentre og tilhørende smarte teknologier
  • Ulike biltyper – fra små varebiler til 18-tonns lastebiler
  • Ulik geografi og klima
  • Ulike politiske og regulatoriske betingelser for slike kjøretøy i Europa

Både offentlige og private partnere deltar i Frevue. På norsk side deltar tre partnere, Bring Express Norge AS, Oslo kommune og SINTEF. Oslo kommune har bestilt 1000 elbiler og fikk disse fra leverandøren i vår. Les mer om prosjektet.

Horisont 2020

Horisont 2020 er verdens største program for innovasjon og forskning. EU-programmet skal tildele 77 milliarder euro i perioden 2014 til 2020. Hovedtyngden i programmet er støtte til tverrnasjonalt prosjektsamarbeid. Programmet vil også støtte ulike typer offentlige og private partnerskap, slike som Frevue, hvor ressurser fra rammeprogrammet møter ressurser fra næringslivet eller fra medlemsland og assosierte land. Les mer om Horisont 2020.

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift