Enorm interesse for solceller i Innlandet

Det har vist seg å være stor interesse for solceller i InnlandetDa Eidsiva Marked i vinter søkte etter testpiloter for solcelleanlegg i Innlandet var responsen enorm. Over 950 søknader ble mottatt. Pilotprosjektet er nå i gang, og Eidsiva kan melde om at monteringen er uproblematisk. Utfordringene ligger i at dette er relativt nytt for myndighetene og mangel på nasjonal standard for krav til nettilkobling.

Eidsiva Marked ønsket å undersøke muligheten for å bringe solceller til Innlandet i stor skala, og inviterte derfor husstander og bedrifter til å delta i et pilotprosjekt om solcelleinstallasjoner i Innlandet. Gjennom prosjektet kunne 30 husstander eller bedrifter få et nøkkelferdig solcellepanel på taket. Responsen har vært stor– Eidsiva Marked har mottatt over 950 søknader.

Uproblematisk montering

Lars Eivind Håve, produktsjef for energirelaterte tjenester i Eidsiva Marked forteller nå at prosjektet er godt i gang uten problemer med montering av anleggene. Utfordringen ligger i mangel på tydelige nasjonale føringer.

- Selve monteringen av anleggene har vært uproblematisk. Mangel på nasjonale standarder gjør det noe vanskeligere. Generelt sett er utfordringen at solceller er noe nytt som myndighetene er usikre på hvordan man skal forholde seg til, sier Håve.

Kommunene opererer ulikt

- Mange vil ha solceller på taket, noe som for de fleste ikke krever byggesøknad. Unntaket er for enkelte bygningstyper som har krav til byggesøknad ved solcelleinstallasjon. Kommunene og folk flest kjenner i liten grad til disse reglene og her har vi erfart gjennom piloten at dette er noe som kommunene må bli kjent med, forklarer Håve.

Han forteller at en kommune en periode feilaktig krevede byggesøknad for alle anlegg, mens andre kommuner har vært kjent med regelverket.

- Det kan ta 12 uker med behandlingstid ved byggesøknad og kunden må i enkelte tilfeller betale et gebyr. Det er viktig for alle parter å vite hvilke rammevilkår man skal forholde seg til, ellers kan prosessen oppleves både lang og problematisk, sier Håve.

Økt brannrisiko?

Det er de siste månedene blitt diskutert hvorvidt solceller øker faren for brann. Lars Eivind Håve mener solcelleanlegg har blitt omtalt feilaktig av enkelte med tanke på brannrisiko.

- Solceller øker ikke brannrisiko i seg selv. Alle elektroniske komponenter har en viss brannrisiko, påpeker Håve, men det stilles ekstremt store krav til utstyret som brukes i solcelleanlegg.

Han ser et behov for at brannvesenet øker sin kompetanse om solcelleanlegg.

- Det er bra om brannvesenet kjenner til hvordan solcelleanlegg fungerer slik at de vet hvordan de skal forholde seg til bygg med solceller på taket. Et solcelleanlegg har spenning så lenge lyset skinner på dem, men vil slutte å produsere strøm når strømmen til bygget kuttes.

Kommersiell utrulling til høsten

Håve forteller videre at det vil bli en kommersiell utrulling til høsten.

- Vi har gjort oss gode erfaringer fra piloten, og interessen er stor. Dette gjør at vi i Eidsiva i samarbeid med Gudbrandsdal Energi vil tilby solcelleinstallasjoner til Innlandet fra høsten av. Det vil da bli mulighet for å gå inn på våre nettsider og bestille solcelleinstallasjoner direkte.

Mer informasjon

- Norsk solcelleforening
- Eidsiva

 

Sist oppdatert 01. august 2017

Utskrift