Forbud mot fossil fyringsolje fra 2020

Regjeringen innfører forbud mot fossil fyringsolje fra 2020Regjeringen innfører et omfattende forbud mot bruk av mineraloje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg. Hensikten er å redusere klimagassutslippene, og blir et viktig bidrag for å nå Norges klimamål frem mot 2030. Mange tusen anlegg må byttes ut, men hytter som ikke er tilkoblet strømnettet vil få fritak.

Regjeringen sender i tillegg på høring et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og liknende, skriver regjeringen i en pressemelding.

Først i verden med forbud

Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt fra 2020, både til hovedoppvarming (grunnlast) og til tilleggsoppvarming (spisslast). Høringsrunden har vist at det finnes gode fornybare alternativer til bruk av mineralolje til oppvarming. 

– De som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, fjernvarme, flis- og pelletskjeler, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i pressemeldingen. Hytter som ikke er tilkoblet strømnettet vil få fritak fra forbudet.

- Trolig er Norge det første landet i verden som innfører et slikt forbud, og dette kan vi skryte av når store deler av Europa bruker fossil energi til å varme opp bygg, uttaler daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening på deres nettsider.

Viktig bidrag til utslippskutt 

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent i forhold til 1990. Regjeringen arbeider for å få en avtale med EU om felles gjennomføring av klimamålene.

I følge regjeringen var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 739 000 tonn CO2 i 2015, og Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2. Forbudet regjeringen foreslår er beregnet å redusere utslippene med 340 000 tonn CO2 i året.

– Når oljefyren nå skal skiftes ut, er det viktig at det er fornybare løsninger som tas i bruk. Regjeringen legger til rette for nettopp dette ved at privatpersoner får støtte fra Enova til fjerning av oljetanker og til investering og installasjon av fornybare oppvarmingsløsninger, sier Vidar Helgesen.

 - Endelig blir vi kvitt disse ineffektive klima- og miljøbombene, sier Martin L. Brandtzæg, prosjektkoordinator for Oljefri i Naturvernforbundet til Norsk Varmepumpeforening. Han er lettet over at regjeringen endelig har kommet i mål med forbudet.

Fortsatt gjenstående utslipp

Det er fortsatt gjenstående utslipp fra fossil oppvarming som ikke er omfattet av forbudet.

Regjeringen sendte den 15. juni på høring et forslag til tilleggsregulering som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og liknende. Høringen av forbudet viste at det trolig finnes gode alternativer til bruk av mineralolje også for disse bygningene.

Videre vil regjeringen utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra gass til oppvarming av bygninger og reduksjon av utslipp fra bruk av mineralolje i fjernvarme til oppvarming av bygninger.

Regjeringen skriver i pressemeldingen at det må være et mål at også bygge- og anleggsplassene er mest mulig fossilfrie i fremtiden, og at de derfor i løpet av 2017 vil utrede muligheten for å redusere eller fase ut bruk av mineralolje til oppvarming og bygningstørking ved bygge- og anleggsplasser. 

Mer informasjon

Sist oppdatert 27. juni 2017

Utskrift