Erfaringsutveksling fra Norge til Litauen

Bygning og himmel iStockEnergiråd Innlandet har siden 2015 bidratt med kompetanseoverføring til litauiske kommuner innen flere aspekter ved klimavennlige bygg. Fornybar energi, energispare- kontrakter og fjernvarme har stått spesielt i fokus. Prosjektet er nå avsluttet, og har høstet gode tilbakemeldinger fra Litauen. Energiråd Innlandet og flere litauiske kommuner har samarbeidet.

Prosjektet ble avsluttet med en vellykket konferanse i Litauen. Foto: A SprendimaiSom en avslutning på prosjektet ble det holdt en konferanse i Vilnius i Litauen hvor Energiråd Innlandets energirådgiver Benoit Dugers presenterte norske erfaringer med energisparekontrakter. 

Lærerikt prosjekt for Litauen

- Det ble en veldig lærerik prosess for oss og de kommunene involvert i prosjektet, sa Rimantas Zubarauskas, energiekspert fra den litauiske delegasjonen.

Energirådgiber Benoit Dugers holdt et innlegg på konferansen om energisparekontrakter. Foto: A SprendimaiEnergiråd Innlandet har arrangert to studieturer for den litauiske delegasjonen i løpet av prosjektperioden. Den første studieturen ble gjennomført høsten 2015, og hadde som målsetting at litauiske institusjoner skulle lære mer om god norsk praksis ved bruk av fornybare energikilder i bygninger med blant annet solenergi, varmepumper og biomasse/biogass. Et annet sentralt tema var å lære om hvordan energisparekontrakter (EPC) fungerer i Norge. Dette konseptet for å jobbe med energieffektivisering er nesten ikke-eksisterende i Litauen.

I januar 2017 var 18 litauere på rundtur i Oppland og Hedmark for å lære om fornybar energi og energieffektivisering i kommunene i Innlandet. De fikk nyttig informasjon og omvisning på en rekke anlegg i regionen, blant annet Hunderfossen kraftverk, Energisentralen, Mjøsanlegget og Hias IKS.

- Det var en god måte for oss å lære nye prosesser og muligheter og samtidig se hvor vi ligger i forhold til andre land i forbindelse med energieffektivisering og fornybar energi», sa noen representanter av delegasjonen.

Energisparekontrakter på øverste plan

Prosjektet var lærerikt for Litauen. Foto: A SprendimaiI Litauen er markedet for Energisparekontrakter dårlig utviklet og lite brukt.

- Det var veldig viktig for oss å hente erfaringer fra Norge med energisparekontrakter som kan brukes til Litauen» sa Zubarauskas.

Som en del av prosjektet utviklet Energiråd Innlandet en rapport om norske erfaringer med energisparekontrakter og detaljer rundt nødvendig dokumentasjon.

- En stor barriere i Litauen er mangel på standardisert dokumentasjon om EPC, og at mange kommuner ikke er vant til å bruke «nye modeller» som EPC. Men potensialet for energieffektivisering er stort i dette landet med mange bygninger bygget før 90-tallet, uttaler energirådgiver Benoit Dugers i Energiråd Innlandet.

EPC erfaringer fra Norge og generelle anbefalinger ble presentert på avslutningskonferansen i Vilnius, 12. april, nær Trakai kommune. Kommuneansatte og politikere fra Trakai og Elektranai kommunene ble invitert, i tillegg til leverandører for energieffektive løsninger.

Mer informasjon

Sist oppdatert 31. mai 2017

Utskrift