Klimapositivt hytteområde på Lygna

Lygnaområdet på Hadeland skal bli et klimapositivt hytteområdeGrunneier og næringsdrivende på Lygna ønsker å skape verdens første klimapositive hytteområde. Det skal tilrettelegges ca 90 tomter med klimapositive plusshytter. Plusshyttene skal produsere mer fornybar energi gjennom driftsfasen enn hva som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, bruk og senere riving av bygget.

Gran kommune har fått midler fra Miljødirektoratet til et forprosjekt med tanke på å vurdere tiltak og muligheter for å utvikle et klimapositivt hytteområde på Lygna. I slutten av januar ble det holdt en workshop om klimapositivt hytteliv på Lygnasæter Hotell, hvor over 40 interessentorganisasjoner deltok for å både gi innspill til løsninger som kan implementeres på Lygna og for å lære om klimapositive hytteområder.

Klimahensyn på Lygna

26. januar ble det holdt workshop på Lygnasæter Hotell om planer for et klimapositivt hytteliv på Lygna (foto: Norsk Turistutvikling)Gran kommune sammen med Brandbu og Tingelstad Almenning, innledet dagen med å presentere idéer for Lygna som en attraktiv reise- og skidestinasjon. Friluftslivsaktiviteter og den korte avstanden med Oslo og Gjøvik har ført til en økning av hytteliv på Lygna de siste årene.

I begynnelsen av 2017 var det omtrent 150 solgte tomter på Lygna. Planen er at dette hytteområdet skal ta hensyn til klima ved å redusere ressursforbruket og klimabelastningene fra hyttene. Hovedfokuset på workshopen var på klimagassutslipp knyttet til hyttebygg, og i tillegg ble transport til og fra hytteområdet drøftet.

Hvilke energiløsninger?

Det ble presentert spennende planer for Lygna (foto: Norsk Turistuvikling)Dette var spørsmålet flere innledere forsøkte å svare på. Erik E. Hohle fra Energigården presenterte sin lange erfaring med fornybare energiløsninger, og tanker rundt mulige tekniske installasjoner for disse fossilfrie hyttene, som for eksempel bruk av sol- og bioenergi. Det finnes mange flere løsninger som kan dekke varmebehovet året rundt, blant annet bio-ovner med vannkappe og solfangere tilkoblet en akkumulatortank. Kraftbehovet blir ofte lite, og en stor del av det kan derfor dekkes av solceller med batterier eller biodieselaggregater.

Petter D. Jenssen, professor i NMBU, viste fram flere løsninger knyttet til vann og avløp i hytter, blant annet desentraliserte systemer for grå- og svartvann. Det ble også visst fram smarte toalettsystemer og løsninger som utnytter det avfallet man produserer som en ressurs til å produsere biogass, næringsstoffer eller andre midler.

Solenergi, en viktig ressurs

Solenergi blir en viktig energikilde de kommende årene, og det har skjedd en stor utvikling som gjør teknologien attraktiv selv for det norsk markedet. Josefine Selj fra Institutt For Energiteknikk, løftet fram fordelene med solceller og den store prisnedgangen som har skjedd i løpet av de siste 40 årene.

- Solcellepaneler har blitt billigere, mer effektive, og de varer lengere, poengterte hun.

Bruk av tre og bærekraftige bygg

Workshopen fremhevet gode eksempler med bruk av tre. Først og fremst er bruk av tre i hyttene en del av den norske kulturen, men det har også mange gunstige egenskaper med tanke på blant annet klima og industrialisering.

Thomas Orskaug i Treteknisk, fremhevet bruk av massivtre, som er mekaniske sammensatte tre-elementer, til bygging av sikre skall med lang holdbarhet og gode energieffektive evner. I tillegg er massivtre egnet for industriell produksjon som også gir mange fordeler knyttet til kvalitet og leveringstid. Det finnes et sterkt kompetansemiljø på tre over hele Innlandet med blant annet Moelven, Hunton og Splitkon. Norsk massivtre, som har levert massivtre siden 2002, presenterte deres prosjekter og egenskaper knyttet til treelementene de leverer.

Veien videre

Det skal nå i samarbeid med arkitekter og fagpersonell skisseres mulige løsninger på Lygna. I neste runde vil en avklare og avgjøre hvilke alternativer som det vil gås videre med. Det er en klar målsetting å benytte lokale/regionale leverandører i den grad det er mulig.

- Det skal etter planen gjennomføres en markedsundersøkelse med noen skisserte konsepter for å vurdere markedsinteressen for en eventuell satsing. Dette vil være en del av verktøyet for den videre satsingen, forteller Anne Anmarkrud Lier i Norsk Turistutvikling.

Mer informasjon

Sist oppdatert 22. mars 2017

Utskrift