Stor interesse for solenergi i Innlandet

Solenergi fenger i InnlandetEt spennende innlederpanel og over 100 deltakere møttes på Gjøvik onsdag 8. mars til seminar om solenergi. To samlinger ble arrangert; én rettet mot politikere og administrasjon, og én mot privatpersoner. Det ble både presentert hva solenergi er, og gitt konkrete lokale eksempler. Det var også mulighet for dialog med ulike leverandører av solenergi.

Samlingen ble holdt på Quality Hotell Strand, og ble arrangert av Naturvernforbundet Østre Toten og Gjøvik kommune.

Solenergi, et viktig bidrag for fremtiden

Ragnhild Bjelland-Hanle fra Norsk solenergiforening presenterte hva solenergi er (foto: EI)Solenergi er representert av to ulike teknologier – solceller som produserer strøm og solfangere som produserer varme. Ragnhild Bjelland-Hanley fra Norsk solenergiforening holdt et informativt innlegg om hva solenergi er og hva teknologien kan bidra til.

- Solenergi er 100% ren og fornybar energi som ikke medfører naturinngrep. Solceller kan ha et viktig bidrag til byggsektoren. Det kan frigjøres elektrisitet fra byggsektoren til andre formål som for eksempel transport, eksport til naboland som utnytter kullkraft med mer, forklarte hun.

Mange fordeler

Det ligger mange fordeler knyttet til klima og miljø ved bruk av solenergi og vi kan forvente at det kommer til å spille en enda større rolle i fremtiden ved utvikling av nye samspillsmodeller der alle kan produsere energi. I dag er teknologien på plass, den er vedlikeholdsfri med lang levetid, rask å montere og prisene fortsetter å synke.

Solenergi er også et viktig bidrag for fremtidens bygninger for å oppnå nullutslippsbygg og plusshus. Framtiden til solenergi ser med andre ord lysende ut.

Engasjert bransje

Flemming Idsøe fra Omsorgsbygg Oslo (foto: EI)Flere leverandører og byggeiere som satser på solenergi deltok på seminaret. Statsbygg snakket om deres solcelleanlegg i Norge og særlig om Høgskolen i Innlandet Campus Evenstad, hvor de var en av de første som installerte et stort solcelleanlegg (70 kW), og ble nylig ansett som solkraftverk av NVE.

Omsorgsbygg Oslo har også installert solceller på flere bygg, som f.eks på Økern sykehjem og flere barnehager. De skal bygge syv nye plusshusbarnehager i 2017, og det jobbes mye med forskningsmiljøer for å utvikle kompetansen internt på plusshus, fortalte Flemming Idsøe.

- Vi har fått kompetansemidler fra Husbanken til et plusshus-kompetansesenter sammen med Sintef byggforsk der de tester ut plusshus. Det skal før sommeren startes en referansegruppe for de som ønsker å få økt kompetanse om plusshus. Vi oppfordrer til å ta kontakt for å bli med i denne gruppen, sa Idsøe.

Solcelleanlegg for private

Kristen M Hyrve er bruker selv solenergi på egen bolig (foto: EI)For private husholdninger er det flere faktorer som kan påvirke viljen til å eie et solanlegg (varme og/eller strøm). For mange, er det fordi det først og fremst er en spennende teknologi. Man kan bli overrasket over hvor enkelt det er å produsere energi, og ofte oppstår en positiv effekt ved at man blir mer bevisst på eget energiforbruk.

Andre satser på solenergi på grunn av stort engasjement rundt klima og miljø. En av disse er Kristen M. Hyrve fra Skjåk som deltok på seminaret. Han har hatt både solceller og solfangere installert på taket siden 2013.

- Jeg har allerede bestilt en av de nye generasjons elbiler med lengste rekkevidde med tanke på å lade overskuddsstrømmen inn på elbilen, fortalte Hyrve.

Oversikt over støtteordninger

Det finnes i dag noen få støtteordninger for solenergi (foto: EI)For næringsaktører og kommuner finnes det per i dag få støtteordninger til solenergi, men vi har satt opp en oversikt over hva som finnes:

For næringsbygg: El-sertifikatordningen, samt en støtteordning fra Enova om varmesentraler for de som ønsker solfangere. For solceller kan man få indirekte støtte via programmet Energieffektive nybygg.

For private gårdbrukere: Bioenergiprogrammet fra Innovasjon Norge. Man kan også få tilskudd til investeringer for solfangere og solceller dersom det kombineres med et bioenergianlegg.

For privat husholdninger finnes det støtte til både solfangere og solceller (energiproduksjon). Sjekk også med din lokal kommune om det finnes støtte til det.

Hvis man produserer mer strøm enn man selv bruker, kan overskuddskraften mates inn i nettet (inntil 100 kW). Det er noe som heter å være en plusskunde.

Gjøvik kommune jobber med å tilby en støtteordning om solenergi til sine innbyggere for 2017 og 2018. Per i dag er det planlagt at en halv million skal deles ut over to år. Detaljene rundt kravene til søknadsprosessen kommer før sommeren.

Stadig interesse for sol i Innlandet

Den gode deltakelsen til dette seminaret viser at det er stadig mer interesse for solenergi her i Innlandet. I tillegg er Eidsiva Marked i gang med å starte et pilotprosjekt på bruk av solenergi blant kundene sine. Responsen har vært meget stort, og mer enn 800 husstander har søkt for å kunne delta i pilotprosjektet, mens kun 30 får mulighet til å bli med. Dette er et klart tegn på at Innlandet er klar for solenergi.

Mer informasjon

Sist oppdatert 20. mars 2017

Utskrift