Planer for ny skole i Sør-Odal kommune

Gørill Horrigmoe fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, presenterte fordeler ved å inngå diskusjonsprosessen (foto: EI)Torsdag 2. mars inviterte Sør-Odal kommune leverandører og aktører i byggeprosjekter til dialog om framtidsrettede og effektive løsninger om klima, miljø og energi ved den nye barne- og ungdomsskolen som skal tas i bruk ved skolestart i 2019. Dette var første ledd i leverandørdialogen der alle fikk mulighet til å høre mer om kravene som skal tilfredsstilles.

 Rådmann Rune Hallingstad innledet dialogmøtet ved å presentere bakgrunnen til hvorfor skolen skal bygges og hvor viktig prosjektet er for kommunen.

Et viktig prosjekt for kommunen

Rådmann Rune Hallingstad presenterte den nye skolen (foto: EI)- Sør-Odal kommune har per i dag fem barneskoler og en ungdomsskole med til sammen 798 elever. I januar 2015 oppstod brann ved Korsmo skole som medførte behov for bygging av ny skole. I april 2016 ble det politisk vedtatt at det skal bygges en felles 1.-10. skole for alle elever i Sør-Odal kommune, utdypet Hallingstad.

Skolen skal være på 8 800 m2, med plass til 900 elever og det skal i tillegg bygges en ny flerbrukshall. Den skal være den største investeringen kommunen har gjort, sa Hallingstad.

- Skoler har en enorm kraft i samfunnet. Kvalitetsaspektet ved at det er gode lærere og en god ny skole er viktig for oss og elevene, fortsatte han.

God dialog skaper riktige krav

Prosjektleder Ole Gunnar Holen presenterte premissen for skolen (foto: EI)Prosjektleder i kommunen, Ole Gunnar Holen, presenterte de ønskede premissene for skolen når det gjelder klima, energi og miljø. Dialogmøtet var en arena for å diskutere åpent hvorvidt forutsetningene er gjennomførbare i den rammen som er gitt.

- Premissene er at skolen skal benytte passivhusstandard, den skal sertifiseres som BREEAM-NOR Very Good. Det skal benyttes BIM (Building Information Modelling) i prosjektet for å sikre et bygg som ivaretar fremtidens behov til miljø og energieffektivitet, sa Holen.

I den sammenheng var det naturlig for Sør Odal kommune å ønske seg en dialog med markedet for å finne den beste måten å bygge skolen på.

Gørill Horrigmoe fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, presenterte fordeler ved å inngå diskusjonsprosessen med markedet før utlysning skal ut på Doffin.

- Tidlig dialog med markedet bidrar til å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser, få bedre kunnskap om virksomheter og løsninger som finnes på markedet, og finne akkurat den løsningen som passer behovet, sa hun.

Mange nyttige innspill

Flere engasjerte aktører fra byggebransjen ga konkrete innspill som kan være en fordel for både bransjen og kommunen.

- Ikke sett krav til passivhusstandard, sett heller krav til passivhusnivå, nevnte en arkitekt som en kommentar til premissene som ble nevnt av kommunen, noe som ble tatt til etterretning.

- Tilrettelegg konkurransegrunnlaget slik at det fremmer kortreiste byggematerialer, sa noen andre.

Det var også mulig å avklare en del av forutsetningene i prosjektet mellom byggeieren og mulige leverandører som for eksempel type gjennomføringsmodell, om det blir stilt krav til kildesortering i byggeperioden, og hva som lå i kravene til kompetanse/erfaring fra leverandøren.

Neste ledd i dialogen er at leverandører kan sende skriftlige innspill til prosjektet og hva de har mulighet til å levere. Deretter følger en-til-en-møter mellom byggeieren og leverandørene. Frist for innspill er fredag 17. mars kl. 15.00 og en-til-en-møtene avholdes i uke 12-13.

Mer informasjon

Sist oppdatert 10. mars 2017

Utskrift