Økogrend med utradisjonelle boliger

Gaiagrenda i Alvdal skal bestå av "pustende boliger" (foto: Gaia Homes)Bærekraftige bygg er et tema som vies stadig mer interesse i Norge. Flere initiativ som for eksempel økolandsbyen i Hurdal har vist at det er mulig å bo og leve på en bærekraftig måte. I Alvdal i Hedmark har det blitt satt i gang et økogrendprosjekt med spennende idéer som det er verdt å følge med på. Blant annet skal økogrenda bestå av runde, "pustende" hus.

I den nylig regulerte «Gaiagrenda» i Alvdal skal det bygges 49 såkalte «pustende» hus. Eiendomsselskapet Gaia Homes står for utbyggingen av disse bærekraftige boligene, i samarbeid med blant annet Av3 Tidløs Bygg, Hunton Fiber og NTNU som forskningsinstitusjon.

Runde hus

Boligene har unik utførelse (foto: Gaia Homes)De «pustende» boligene skal være runde. Inspirasjonen til å bygge runde hus kommer fra tradisjonell arkitektur, kjent fra kulturer under alle himmelstrøk. De ligner ikke på rektangulære hus, som er mest vanlige i dag.

Dette er svært framtidsrettet med henblikk på bo- og livskvalitet, estetikk og ulike tekniske parametere som blant annet dagslysforhold, dynamisk ventilasjon og redusert energibruk, sier Eskild Narum Bakken, som er arkitekten bak husene. Dessuten ligger formen godt til rette for rasjonell produksjon.

For å få den runde formen vil husene bli satt sammen av prefabrikkerte veggelementer. Disse produseres av Av3, som bruker lokal malmfuru som byggemateriale. Veggene omfatter to lag massiv furu og et mellomrom som fylles med trefiberisolasjon, levert av Gjøvik-bedriften Hunton.
Denne kombinasjonen gir veggene nyttige egenskaper med tanke på naturlig fuktregulering, godt inneklima og reduksjon av energibehovet.

Fokus på bokvalitet og lokale ressurser

Byggene innvendig (foto: Gaia Homes)Det første huset som ble bygget i Gaiagrenda i oktober i år hadde veggelementer importert fra Canada. Dette gir høyere klimagassutslipp enn om det blir benyttet lokale materialer. Ved å bruke Av3s løsning til de neste husene vil karbonfotavtrykket bli lavere.

Bakken mener den menneskelige delen av bærekraftbegrepet ofte blir oversett eller undervurdert, særlig i forhold til bokvalitet og arkitekturens estetiske dimensjon.

- Hus bygges tross alt for mennesker, ikke for å redusere karbonfotavtrykk eller for å tilfredsstille byggeregler. Nåtidens bærekraftfokus er mye rettet mot energiøkonomisering og utslippsreduksjon, og brukerbehov dreies ofte ensidig mot funksjonalitet, trygghet og komfort, sier han.

- Gaia Homes fokuserer på å hjelpe mennesker til optimal bo- og livskvalitet på en helhetlig måte, og å bygge hus med fokus på økologi, helse og utvikling av menneske og miljø. Den tradisjonelle sirkulære bygningsformen er én del av dette.

Fleksible energisystemer og fornybar energi

Det er stor fokus på bokvalitet i husene (foto:Gaia Homes)Når det gjelder energiforsyningen til boligene i Gaiagrenda, er planen å bruke mest mulig fleksible energisystemer. Dette betyr at det skal være mulig å benytte forskjellige energikilder til oppvarming av bolig og tappevann, som for eksempel biomasse (ved, pellets, flis), solenergi, jord-/bergvarme eller direkte elektrisitet.

Det blir derfor mest aktuelt å bruke vannbaserte systemer som gulvvarme, varmelister eller vanlige radiatorer, der man kan koble til flere energikilder parallelt, eller relativt enkelt bytte energikilde senere.

I tillegg er det et mål at økogrenda skal være selvforsynt med løsninger innen energi og avløp med produksjon av strøm via solenergi eller vindkraft, det vil si å være såkalt «off-grid». Utbyggerne ser også på lignende muligheter innen sanitæranlegg, og vurderer å benytte det såkalte JETS-systemet som er basert på vakuum og bruker minimalt med vann. Løsningen er mye brukt blant annet i hytter.

Mye forskning rundt design og teknologi

Boligene har fleksible energisystemer (foto: Gaia Homes)Som et forskningsprosjekt har veggkonstruksjonen fra Av3 blitt installert i en forsøkshytte på Sjusjøen, med måleutstyr for temperatur og fuktighet montert på flere steder inne i veggene. Målingene herfra studeres av en ekspertgruppe på treteknologi ved NTNU, og noen av resultatene vil bli publisert på den vitenskapelige konferanse «Forum Wood Building Nordic» i Trondheim neste år.

Gaia Homes arbeider også med prosjektering av en ny type elementbasert takkonstruksjon, basert på prefabrikasjon og det samme flisbaserte isolasjonsmaterialet. Målet er å effektivisere produksjonsprosessen og redusere monteringstiden på byggeplassen. Bachelorstudenter fra NTNU er involvert i dette arbeidet.

Det vil dessuten bli forsket videre på de runde husene i Alvdal generelt, og spesielt på den naturlige ventilasjonen som skal benyttes der.

Utviklingen i Gaiagrenda kan følges via deres facebookside og nettside.

Mer informasjon

Sist oppdatert 21. desember 2016

Utskrift