Energieffektiv idrettshall i Jelgava

En ny, energismart idrettshall i Jelgava i Latvia er bygget med bistand fra Energiråd Innlandet og Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU i Trondheim (foto: Jelgava kommune).En ny, energismart idrettshall i Jelgava i Latvia ble ferdigstilt før sommeren med faglig bistand fra Energiråd Innlandet og Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU i Trondheim. De norske prosjektdeltakerne bidro med anbefalinger om byggtekniske løsninger og alternative energikilder samt innspill til god drift og overvåking.

Prosjektet «Energy effective measures for sustainable buildings in Jelgava» startet sommeren 2015, og ble avsluttet med en presentasjon av resultatene sist i juni i år – en måneds tid etter at idrettshallen sto ferdig.

Energiråd Innlandet og Jelgava kommune i Latvia samarbeidet om prosjektet, som gjaldt energieffektive løsninger i bærekraftige bygg i den latviske kommunen. SIAT bidro som fageksperter på området. Prosjektet fikk støtte fra EØS-programmet "National Climate Policy"-programmet, som er en del av finansieringsordningen EEA Grants 2009-2014.

Utveksling av erfaringer

Den nye idrettshallen er tilknyttet en internatskole, og sto ferdig i slutten av mai 2016 (foto: Jelgava kommune).I prosjektet har Jelgava kommune bygd en ny lavenergi idrettshall knyttet til Jelgava internatskole. Et studiebesøk til kommunen ble gjennomført av Energiråd Innlandet i september i fjor for å hente informasjon om det praktiske erfaringene ved å bygge lavenergibygninger i Latvia, og om det nye bygget.

I tillegg til rapporten fra dette besøket ble det levert to andre rapporter som tar for seg god drift og overvåking av idrettshallen samt generelle anbefalinger om alternative energikilder til internatet som idrettshallen er tilknyttet. Disse rapportene skal brukes som utgangspunkt til videre arbeid med energieffektivisering av selve skolen.

Resultatene presentert i Jelgava

I juni ble resultatene fra prosjektet presentert i Jelgava, og det ble også tid til en omvisning i den nye idrettshallen (foto: Jelgava kommune).SIAT presenterte sist i juni resultatene fra prosjektet for en forsamling på rundt 50 personer i Jelgava. Publikum dekket lokale politikere, kommunalansatte fra teknisk og administrativ avdelinger, og byggeorganisasjoner involvert i prosjektet. Det ble samtidig organisert et besøk av det nye idrettshallet i etterkant.

Noen nøkkeltall om bygget:

  • Den nye idrettshallen skal ha plass til 182 elever
  • 4 nye arbeidsplasser ble skapt
  • Bygget er tilknyttet fjernvarme
  • Energiforbruk til oppvarming er beregnet til å rekke 14,23 kWh/ m², noe som fyller minimumskravene til energibruk for oppvarming i passivhusbygninger

Mer informasjon

Sist oppdatert 13. oktober 2016

Utskrift