Verdens beste klimabygg på Evenstad?

Det nye adminbygget på Evenstad skal bli Norges - kanskje verdens - beste klimabygg (foto: Energiråd Innlandet).Statsbygg og Allbio, alliansen for bioenergiforskning i Innlandet, arrangerte 23. september en fagsamling på campus Evenstad. Der har de ambisjoner om å konstruere verdens beste klimabygg, som skal produsere både strøm og varme i et kombinert anlegg basert på flis. Arrangementet ga mulighet til å se hva som ligger under panseret.

Det nye bygget er allerede under oppføring, og skal etter planen stå ferdig i 2017.

Fornybar energisatsning

Bengt G. Hillring fra Allbio/Høgskolen i Hedmark (t.v.) og Tor S. Rugaas fra Statsbygg fortalte om klimabyggsatsingen på campus Evenstad (foto: Energiråd Innlandet).Bengt Hillring, representant for Allbio og styremedlem i Energiråd Innlandet, åpnet arrangementet, før Statsbygg og Høgskolen i Hedmark presenterte sine planer for campus Evenstad.

«Miljøcampus» Evenstad er en del av høgskolen, og ligger i Østerdalen ca 20 km sør for Koppang. Her får 250 norske og utenlandske studenter utdanning innen økologi og landbruksfag.

Klimaprosjektene startet i 2010 med at et oljebasert anlegg ble erstattet med pelletsfyr, som leverer energi til oppvarming og varmtvann for hele campus. Et 500 kvadratmeter stort solcelleanlegg ble installert på låvetaket for tre år siden. I år produserte solcelleanlegget for første gang mer strøm enn bygget brukte, slik at overskuddsstrøm ble solgt tilbake til nettet. Pelletsanlegget ble i fjor utvidet for å koble på et nytt system basert på flis.

I 2015 kom også et nytt internat på plass. Dette er bygget som et passivhus, med 100 kvadratmeter solfangere på taket. Solfangerne bidrar til å redusere energiforbruket fra tappevann.

Norges beste klimabygg i startfasen

Det nye anlegget fra Volter kombinerer kraft- og varmeproduksjon basert på flisfyring (foto: Energiråd Innlandet).Det er knyttet svært høye klimaambisjoner til det nye administrasjonsbygget på campus Evenstad. Bygget er et ZEB (Zero Emission Buildings) pilotprosjekt, med byggestart høsten 2016.
Det nye administrasjonsbygget skal være et «nullutslippsbygg» på nivå «ZEB-COM», der klimagassutslipp fra konstruksjonsprosessen, drift gjennom 60 år samt produksjon av materialer skal kompenseres gjennom produksjon av lokal, fornybar energi . Bygget blir trolig det første moderne bygget i Norge som oppnår så lave klimagassutslipp – muligens det første i verden! 

Massivtre blir det primære byggematerialet. I tillegg er det satt opp flere ladestasjoner for å fremme bruk av klimavennlige kjøretøy.

Strøm og varme fra tørr flis

Fyringsrommet er allerede utvidet med en container for flis (foto: Energiråd Innlandet).For at det nye administrasjonsbygget skal dekke kravene til et nullutslippsbygg måtte ingeniørteamet tenke nytt og finne innovative løsninger. Løsningen ble et kombinert kraft- og varmeproduksjonsanlegg fra Volter (et såkalt CHP), det første i Norge som er basert på tørket flis.

Det nye anlegget skal fungere som grunnlast ved å levere oppvarming, varmtvann og strøm til campus, mens pelletsanlegget heretter skal brukes til spisslast. Flisen skal leveres av Rena Forst Bioenergi, som fikk støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle tørkingsprosessen.

ZEN - tanker for framtiden

Statsbygg har vært en sentral aktør i oppstarten av forskningsprosjektet ZEB, og ønsker å fortsette å spille en stor rolle i ZEN (Zero Emission Neighborhoods), som erstatter ZEB-prosjektet fra 2017. ZEN skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, ved å sette fokus på verktøy for planlegging, utvikling og drift av områder uten klimagassutslipp. Den nye bydelen i Elverum (Ydalir) og Campus Evenstad er involvert i det nye forskningssenteret.

Campus Evenstad skal legge vekt på batterilagring av strøm og nye løsninger innen energistyring ved hjelp av smartmålere. Optimalisering og best mulig utnyttelse av de forskjellige energiformene på campus skal også undersøkes, med tanke på mest mulig selvforsyning på sikt. Per i dag er energibehovet til varme og fornybar energi dekket fullt ut, mens den lokale produksjonen av strøm foreløpig bare dekker en tredjedel av bruken på campus.

Mer informasjon

Sist oppdatert 06. oktober 2016

Utskrift