Grønt lys for økolandsby

Å bidra til bærekraftig utvikling er en av kongstankene bak utviklingen av Høstmælingen Økolandsby på Lillehammer (foto: Pixabay).Søknaden om å etablere Lillehammers første økolandsby på et gårdsbruk i Søre Ål har nettopp vært til behandling i planutvalget. Tilbakemeldingene fra både politikere og administrasjon i kommunen har vært udelt positive. Bak prosjektet står fire søsken fra Høstmælingen som skal bruke farsgården som utgangspunkt.

Det er på gården Høstmælingen Søre Nedre at søskenflokken Hogne, Jertrud, Njål og Lagina planlegger å etablere en økolandsby. Det gjenstår fortsatt mye planlegging, men det positive tilsagnet fra kommunen var en viktig milepæl for prosjektet.

Bidra til bærekraftig utvikling

En av hovedtankene bak økolandsbyen er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Fokus på miljø og økologi er sentralt. Totalt planlegges rundt tjue miljøvennlige boliger på gården som skal passe godt inn i omgivelsene. Aller helst skal det være aktivhus som produserer mer energi enn de bruker. Husene kan være alt fra små og rimelige til mer påkostede varianter, ut fra hva de framtidige beboerne selv ønsker.

Initiativtakerne tror at konseptet vil passe godt både for unge og gamle, familier og enslige, og på tvers av sosiale lag og politiske interesser. - Dette er en livsstil som nå tiltrekker folk fra alle samfunnslag og sosiale klasser, sier Hogne Høstmælingen til avisa GD. 

Kan dyrke sin egen mat

Jartrud Høstmælingen, som hadde ideen til prosjektet, forteller til avisa at det å skape et fellesskap med godt samhold og samarbeid blant beboerne også er et ønske – for eksempel ved ukentlige fellesmåltid. Samtidig skal det være rom for det individuelle og private.

Boligene skal bygges der det i dag er skog, mens den dyrkede marken på gården skal bestå. Der vil det bli mulighet for beboerne til å dyrke økologisk mat, hvis de vil.

Den planlagte økolandsbyen ligger sentralt plassert, bare et par kilometer utenfor Lillehammer sentrum. Samtidig som man bor landlig, vil det derfor også være enkelt å reise miljøvennlig med bruk av sykkel eller kollektivt.

Har allerede interessenter

Søsknene på Lillehammer har allerede mottatt forespørsler fra mulige framtidige beboere i økolandsbyen. De håper å komme raskt i gang med det videre arbeidet, men er forberedt på at det kan ta tid.

Energiråd Innlandet bidrar også i prosjektet, blant annet gjennom å tilrettelegge for ide- og erfaringsutveksling mellom ulike initiativ til økolandsbyprosjekter i Innlandet. Tidligere i vår arrangerte de også et seminar med workshop i Hurdal Økolandsby, som er Norges første i sitt slag.

Mer informasjon

Sist oppdatert 25. mai 2016

Utskrift