Gode klimahistorier: Klimaklasserom og bærekraftig landsby

Ved Nord-Gudbrandsdal vdg skole på Otta har de bygget et unikt klasserom for energi- og klimaløsninger i bygg (foto: klimalab.no).På Otta har de bygget et unikt naturfagrom for å undervise elever om energi og klima, som også er et utstillingsvindu for fornybare energiløsninger. I Hurdal har de bygget Norges første økolandsby, ved hjelp av både idealisme og mer konvensjonell økonomisk tankegang.

Dette finnes mange gode, norske forbildeprosjekter innen klima og byggteknologi. Her presenterer Energiråd Innlandet to av disse.

Klasserom i særklasse

Klimalab Otta er et nasjonalt pilotprosjekt med mål om å bli landets fineste naturfagrom for energi- og klimakunnskap. Laben er bygget etter passivhuskriterier, og har installert en rekke moderne løsninger for oppvarming og energiproduksjon.

Det finnes flere fornybare energissytemer i bygget, og alle data fra de ulike anleggene er tilgjengelig på nett slik at de enkelt kan brukes i undervisningen. I tillegg er løsningene visuelt tilgjengelige for elevene.

Les mer.

Fra idealisme til konvensjonell drift

Hurdal Økolandsby ble startet av en gruppe idealister som ønsket en mer bærekraftig boform.Hurdal Økolandsby ble startet 2002 av idealister som ønsket en mer bærekraftig livs- og boform, med selvbygde hus og konsensusbeslutninger om alt. Etter hvert viste det seg at det også var nødvendig med mer pragmatisk kunnskap om økonomi og jus for å utvikle prosjektet til en virkelig landsby.

Landsbyen er den første av sitt slag i Norge. Parallelt med utviklingen har Hurdal kommune utviklet seg til å bli landets mest ambisiøse klimakommune, med mål om å bli vårt første plussamfunn innen 2025.

Les mer.

Sist oppdatert 08. mai 2016

Utskrift