Veiledere om forenkling av tekniske anlegg

Grønn Byggallianse har nå lansert en veileder og et tipshefte om forenkling av tekniske anlegg i bygg (foto: Grønn Byggallianse).Kompliserte tekniske anlegg blir ofte et problem fordi de ikke fungerer som de skal. Med enklere systemene kan dette unngås, samtidig som det gir mer kostnadseffektive og klimavennlige bygg. Grønn Byggallianse har utarbeidet to veiledere som viser muligheter og begrensninger i forenkling.

De fleste moderne kontorbygg har i dag omfattende tekniske installasjoner, men mange byggeiere opplever at disse ikke virker etter hensikten. Reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklimaet blir ofte resultatet.

Dette var utgangspunktet for et prosjekt Grønn Byggallianse har gjennomført i samarbeid med Aarhus Universitet. Resultatet er et tipshefte og en veileder som ble presentert på seminaret «Less is more?» i slutten av mars.

Inspirasjon fra utlandet

Ideen til forenkling av tekniske systemer ble hentet fra bygget "2226" i Lustenau i Østerrike. Dette fungerer utmerket uten tradisjonelt oppvarmingssystem, mekanisk ventilasjon eller kjøling. Likevel holder det en innetemperatur på mellom 22 og 26 °C året rundt med godt inneklima. Første driftsår viser et energiforbruk på rundt 40 kWh/m2 - uten egen energiproduksjon i bygget.

Tilpasset norske forhold

Løsningen i Lustenau viser at man må tenke energisystemer og inneklima på en ny måte. En tipshefte og en veileder ble derfor laget ut fra disse erfaringene, men tilpasset norske forhold.

Tipsheftet «Forenkling av tekniske systemer» beskriver fordeler og ulemper ved forenkling, sammenligner ulike alternativer og gir kort oversikt over føringer for forenklede tekniske systemer. Veilederen «Avanserte versus enkle tekniske systemer – fordeler og ulemper» gir mer detaljerte beskrivelser av muligheter for forenkling.

Dokumentene er rettet mot byggeiere og prosjekterende som ønsker grundig informasjon om mulighetene for forenklet design av tekniske installasjoner. 

Mer informasjon

Sist oppdatert 16. april 2016

Utskrift