Hvordan bygge bærekraftige lokalsamfunn?

Erfaringer fra Norges første økolandsby i Hurdal var en sentral del av seminaret om bærekraftige samfunn (foto: Energiråd Innlandet).Hurdal kommune har hatt stor suksess med økolandsbyen som er under utvikling. 5. april delte kommunen og deres samarbeidspartnere erfaringene de har gjort seg har gjort i dette utviklingsarbeidet. De nærmere 50 deltagerne fikk også prøvd ut sine egne ideer i en kreativ workshop.

Seminaret ble arrangert av Energiråd Innlandet som en del av Interregprosjektet ecoINSIDE - et treårig prosjekt som støtter klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia, med Kunnskapsbyen Lillestrøm som prosjektansvarlig på norsk side.

Hurdal: En urban landsby

Hurdals ordfører Runar Bålsrud fortalte at økosatsingen hadde satt kommunen på kartet, og også ga dem fordeler i den kommende kommunereformen (foto: Energiråd Innlandet)."Nå er det kommunereform, og vi har blitt så høye og mørke at vi kan velge selv hvem vi skal samarbeide med!", innledet Hurdals ordfører Rune Bålsrud. Kommunen har da også satt seg ettertrykkelig på kartet nasjonalt gjennom utviklingen av sin økolandsby.

Bålsrud sa videre at at et bærekraftig lokalsamfunn bør legge vekt på økonomisk og miljømessig bærekraft i alle sammenhenger, både i kommunens eget tjenestetilbud, i planprosessene og byggeprosjekter, i transport, og i turistnæringen.

Ordføreren kunne melde om blandede reaksjoner fra lokalbefolkningen da kommunen sa de ville utvikle en "bærekraftig urban landsby", men forklarte at de ønsket å kombinere det beste fra to verdener, både den landlige atmosfæren og den urbane caffe lattèn.

Hvordan planlegge? Noen nøkkelfaktorer

Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft må vektlegges like mye i en slik satsing, sa sektorleder Odd Sverre Buraas i Hurdal kommune (foto: Energiråd Innlandet).Odd Sverre Buraas, sektorleder for plan- og utvikling i Hurdal kommune, delte sine suksesskriterier for å lykkes med planer om et bærekraftig lokalsamfunn. Han la vekt på at man alltid må tenke på den tredelte bunnlinja, der sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft er grunnlaget. Disse tre bør legges like mye vekt på.

Videre fortalte Buraas at høye mål og tydelig ledelse fra kommunen er essensielt for å få gjennomslagskraft for endringene. Samtidig må de store ambisjonene målrettes gjennom noen konkrete prosjekter. Prosjektene bør ta utgangspunkt i de naturlige fortrinnene lokalsamfunnet har, knyttet til for eksempel beliggenhet, næringsliv og naturlige ressurser.

Hurdals 10 på topp

Frederica Miller fra Gaia Arkitekter ga deltakerne innblikk i de mange tiltakene som er omfattet av økolandsbysatsingen (foto: Energiråd Innlandet).Frederica Miller fra Gaia Arkitekter detaljerte de ambisiøse planene Hurdal har lagt for utviklingen av den bærekraftige, urbane landsbyen. Tilhørerne lærte om mange og varierte tiltak, som var samlet i kategorier som "Klimasmart", "mangfold" og "sosialt, kultur og fellesskap". Kategoriene blir kalt «Hurdals 10 på topp», og har kommet frem gjennom et bredt samarbeid mellom utviklerne og lokalbefolkningen, for å sikre forankring og medbestemmelse.

Det lokale næringsforumet har også vært en viktig samarbeidspartner i utviklingsprosjektet, der lokale næringsaktører tidlig tok ledertrøya for å drive frem grønne løsninger og valg. Det har vist seg at de lokale bedriftene ser på det bærekraftige stempelet Hurdal har bygget opp som et sterkt konkurransefortrinn.

Hvorfor økolandsby?

Simen Torp fra Filago Økosamfunn var en av initiativtakerne bak Hurdal økolandsby. Her viser han deltakerne rundt i den opprinnelige økolandsbyen (foto: Energiråd Innlandet).Simen Torp fra Filago Økosamfunn var en av initiativtagerne bak Hurdals Økolandsby, og har jobbet med dette prosjektet i over 10 år. I sin presentasjon trakk han fram noen større globale utfordringer, for å vise hvorfor han mener det er så viktig å utvikle bærekraftige lokalsamfunn.

Torp viste til at om vi skal klare å løse klimautfordringene må vi ned fra 9 til nesten 1 tonn CO2-utslipp i året per person. Et viktig element blir da å finne ut av hvordan man kan ivareta livskvaliteten samtidig som man er bærekraftig. Som han uttrykte det: " If it's not fun, it's not sustainable".

Workshop og omvisning

Det var stort engasjement under workshopen (foto: Energiråd Innlandet).For å bidra til konkretisering av utfordringer og tiltak som trengs for å etablere bærekraftige lokalsamfunn i hjemmeregionen, ble alle deltagerne delt inn i grupper og gikk gjennom en intens workshop. Her ble det utvekslet mange gode ideer og innspill, myndig drevet fram av gruppelederne.

Dagen ble avsluttet med en befaring i Hurdal Økolandsby. Her kunne man s i praksis aktivhusene med solceller på taket, gartneriet og til og med et område som fungerte som kombinert husdyrbeite og konsertarena!

Mer informasjon

Seminaret er en del av Interregprosjektet ecoINSIDE, et treårig prosjekt der målsettingen er å fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia innen solenergi og energisystemer, håndtering av restressurser og bærekraftige bygg.