Seminar 5. april: Hvordan skape bærekraftige samfunn?

Hurdal kommune er en nasjonal spydspiss innen økosamfunn. Nå har du muligheten til å lære hvordan de har oppnådd dette!Hvilken rolle har bærekraft og «det grønne skiftet» i framtidens kommune? Politikere, kommuneadministrasjon og ildsjeler inviteres til et spennende seminar om hvordan klimasatsing kan bidra til et styrket lokalsamfunn.

På seminaret «På vei mot et bærekraftig samfunn» i Hurdal tirsdag 5. april får du muligheten til å lære av Norges mest klimaambisiøse kommune. Det blir også omvisning i Hurdal økolandsby og anledning til å drøfte egne prosjektideer.

Seminaret arrangeres som en del av ecoINSIDE - et treårig Interregprosjekt der målsettingen er å fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia innen solenergi og energisystemer, håndtering av restressurser og bærekraftige bygg.

Hurdal – en nasjonal «økospydspiss»

Hurdal kommune i Akershus har blitt en nasjonal spydspiss innen satsingen på framtidens økosamfunn. Her finner vi Norges første økolandsby, og kommunen har ambisjoner om å bli landets første plussamfunn innen 2025. Politikerne har enstemmig vedtatt av bærekraftige prinsipper skal ligge til grunn for alt de foretar seg.

Det hele startet med idealisters satsing på Hurdal økolandsby. Første byggetrinn med såkalte aktivhus er så og si utsolgt. Byggene er hovedsakelig i tre, og har solceller på taket. Bilkollektiv og dyrking av økologisk mat er to av tilbudene beboerne kan benytte seg av.

Grønne framtidsmuligheter

Hurdal økolandsby er Norges først i sitt slag (foto: Energiråd Innlandet).Et tett samarbeid med kommunen har vært vesentlig for å få etablert landsbyen. Engasjementet har etter hvert smittet over på lokalsamfunnet. Dette ledet fram mot vedtaket i 2014 om at kommunen innen 2025 skal være karbonnøytral eller bedre, ha økonomisk vekst og tilføre innbyggere og besøkende økt livskvalitet.

Med denne beslutningen har Hurdal sørget for å være i forkant av en utvikling som mange kommuner vil måtte ta inn over seg etter hvert. Dagens klimaendringer medfører nye krav til fokus på lavere energibruk og klimagassutslipp, og mye av ansvaret for dette må tas lokalt.

Samtidig innebærer disse endringene også store muligheter. Bærekraftige samfunn vil være mer attraktive og få økt tilflytting. Gode initiativ kan skape flere grønne arbeidsplasser og økonomisk vekst i lokalmiljøet. For å oppnå dette må kommunene aktivt legge til rette både politisk og administrativt. Nå er tiden kommet for å ta tak i dette!

Stor regional interesse

I oktober arrangerte Gjøvik kommune og Energiråd Innlandet et frokostmøte om økosamfunn. Det var stort oppmøte og mye engasjement, og mange ønsket en befaring til Hurdal for å lære mer.

Det er allerede initiativ på gang for å etablere økosamfunn også i vår region, blant annet jobbes det aktivt med å tilrettelegge for en økolandsby på Hadeland. Vi håper seminaret kan være en inspirasjon til at flere gode initiativ og ideer blir til virkelighet i Innlandet!

Mer informasjon

Seminaret er gratis, men det er begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist er onsdag 30. mars.

Sist oppdatert 10. februar 2016

Utskrift