Økt mulighet for støtte til oppgradering av boligen

Fyrer du for kråkene? Hvis huset ditt trenger en skikkelig utvendig oppgradering, så kanskje det nye Enova-tilskuddet er noe for deg!Denne uka kom Enova med endringer i tilskuddsordningen for de som skal rehabilitere bygningskroppen til sin bolig. Målet er å øke andelen helhetlige oppgraderinger samt bidra til lavere klimagassutslipp fra husholdninger. Vi har sett nærmere på hva endringene innebærer.

Enovatilskuddet, enkelt tenkt

Ordningen ble for første gang implementert i januar 2015. Via Enovatilskuddet har du rett til å få dekket deler av utgiftene som blir investert til energitiltak hjemme. Det er ikke lenger nødvendig å sende søknad til Enova før arbeidet med energieffektivisering settes i gang.

For eksempel kan du installere et solfangeranlegg hjemme, sende faktura eller kvittering til Enova, og motta en del av beløpet tilbake noen uker etterpå. Så enkelt er det.

Se mer her om hvilke tiltak som inngår i ordningen.

Lavere krav til oppgradering av bolig

Det er i hovedsak to viktige punkter i betingelsene for tilskudd som nå er endret.

For det første er «oppgradering av bygningskroppen» tatt inn som en del av ordningen. Det gis økonomisk støtte til oppgradering av yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. Dette gjør det enklere for boligeiere å få tilbake en del av kostnadene når de gjennomfører ENØK-tiltak på bygget. Tidligere måtte man søke Enova før man startet å gjøre endringer på boligen.

I tillegg er det blitt introdusert et nytt energinivå som tilsvarer dagens krav i TEK10 (dvs gjeldende byggtekniske forskrift). Det betyr mindre krav til isolasjon, tetthet og effektivitet av vinduer enn tidligere. Med dette håper Enova å bidra til å øke andelen helhetlige oppgraderinger av boliger.

Den nye ordningen om «oppgradering av bygningskroppen» omfatter tre ulike energinivåer - passivhus (1), lavenergibolig (2) og TEK10 (3) - som kan gi henholdsvis 150 000, 125 000 og 100 000 kroner i støtte.

Det ble nylig introdusert nye krav til TEK10 som er strengere, men det er fremdeles mulig å få støtte fra Enova basert på de «gamle» kravene.

Hvem har størst nytte av det nye tilskuddet?

Den nye ordningen gjelder kun private boligeiere som har godkjent byggesøknad datert før juli 1997. Selv om det er blitt introdusert et nytt og lavere kravnivå til støtte, blir nok oppgraderingskostnadene fremdeles for høye for mange. Hvis du kun ønsker å øke komforten ved å skifte noen vinduer eller legge på litt mer isolasjon, er ordningen lite aktuell også etter disse endringene. Enkle energitiltak som utskifting av vinduer og etterisolering dekkes fortsatt ikke av Enovatilskuddet med mindre de er en del av en mer omfattende oppgradering.

Så hvem er dette rettet mot?

For de som uansett skal rehabilitere huset sitt på grunn av at det er i dårlig stand og trenger en større oppgradering, kan dette derimot være veldig interessant. Du kan da velge et energinivå som passer ditt budsjett, og trenger ikke lenger å tilfredsstille så høye krav for å være dekket av ordningen.

Hvordan kommer jeg i gang?

Når du ønsker å starte ENØK-tiltak i boligen så lønner det seg å ta alle muligheter i betraktning. Her er tips til hvordan du bør gå fram hvis du ønsker eller vurderer å gå for et av de tre energinivåene som faller inn under Enovatilskuddet for oppgradering av bygningskroppen:

  • Ta kontakt med "Enova svarer" eller eventuelt et lokalt energirådgivningssenter for å få gratis råd om eksisterende energitiltak og finansieringsmuligheter. Sjekk også Husbankens grunnlån som kan finansiere arbeidet med oppgradering av bolig.
  • Ta kontakt med en sertifisert energirådgiver som kan dokumentere boligens tilstand og kartlegge tiltak som bør gjennomføres for å nå det bestemte energinivået. I tillegg får du en energiattest, og boligen din blir energimerket. Her kan du finne en liste over registrerte energirådgivere i ditt nærområde. Du kan få tilbake opptil 5 000 kr fra Enova i støtte til energirådgivning (7. 500 kr om boligen termograferes).
  • Legg merke til at oppgraderingsprosjektet må ferdigstilles og dokumenteres senest 18 måneder senere.
  • Gjennomfør tiltak som står i planen, send faktura/kvittering og nødvendige dokumenter til Enova og motta mellom 100 000 og 150 000 kr i forhold til rehabiliteringsnivået.

Lykke til med ENØK-arbeidet!

Mer informasjon

  • Har du spørsmål? Ta gjerne Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  • "Enova svarer"
  • Enova-tilskuddet 
  • Kriterier for støtte til oppgradering av bygningskroppen 
  • Husbankens grunnlån

Sist oppdatert 29. januar 2016

Utskrift