Lærerikt på ByggEnergi Innlandet 2015

Regiondirektør Åge Skinstad i NHO Innlandet mente det var nødvendig å gjøre noen vanskelige valg om eksisterende bygg i tiden framover.Onsdag 4. november ble årets ByggEnergi avholdt på Hamar. I tillegg til spennende innlegg om signalbygg i regionen og finansieringsmuligheter i grønne bygg, fikk deltagerne omvisning i Innlandets første BREEAM-NOR-bygg på Utstillingsplassen.

Maren Kyllingstad, styreleder i Energiråd Innlandet, og Åge Skinstad, regiondirektør i NHO Innlandet, ønsket velkommen. Kyllingstad presenterte arbeidet Energiråd Innlandet og andre har gjort innen bærekraftige bygg i regionen, og la vekt på viktigheten av en møteplass med dette som fokus.

Skinstad var enig, og mente at i tiden framover vil det bli viktig å gjøre de riktige valgene. - Vi må heve blikket, tenke framover, og gjøre noen vanskelige valg rundt byggene vi har i dag, mente han.

Finansieringsmuligheter for klimavennlige bygg

Alf Kristan Enger fra Regionrådet i Sør-Østerdal fortalte om regionens vellykkede satsing på EPC- og EU-prosjektet.Det finnes mange muligheter for å få finansiere innovative og prosjekter for klimavennlige bygg i kommuner. Prosjektleder Alf Kristian Enger fra Regionrådet i Sør-Østerdal kunne fortelle om noen av disse. - Vi ser effekten av energisparekontrakter i vår region, og er på riktig vei mot å nå energibesparelser som er lovet av entreprenøren, sa han. Enger kunne også fortelle om gode erfaringer med EU-prosjekter, som bidro til å sette kraft bak de lokale ENØK-prosjektene.

Deltakerne fikk også god innføring i Enovas støtteordninger for bygg og eiendom fra Jan P. Amundal. Enova støtter prosjekter knyttet til eksisterende bygningsmasse, varmesentraler, og til nybygg med innovative løsninger for å nevne noen eksempler.

«Mer saging enn salg»

- Treindustrien i Norge er mer opptatt av saging enn salg, sa eiendomsutvikler Arthur Buchardt på ByggEnergi Innlandet 2015.Arthur Buchardt er både en kjent eiendomsutvikler og tidligere brumunddøl. Han var veldig tydelig på at investeringer i bygg må ha konkrete mål fra starten og må gjennomføres med et godt samarbeidsforhold mellom menneskene som er involvert. I tillegg bør det velges kortreiste, naturlige og bærekraftige materialer.

Buchardt var opptatt av at det var liten respons da han lanserte planene rundt verdens høyeste trehus på Strandsaga i Ringsaker, og påsto at treindustrien i Norge er mer opptatt av saging og høvling enn av salg. Han mener det er forbedringspotensialer innen både denne industrien og i byggebransjen generelt, for å komme fram til de gode og langsiktige byggløsningene.

Spennende signalbygg i regionen

Adm.dir. Tron Sannerud i Utstillingsplassen Eiendom fortalte om deres satsing på Innlandets første "Very good"-merket BREEAM-NOR-bygg på Hamar.Det har vært mye snakk om nullenergibygg og bruken av klimavennlige løsninger i bygg og materialer for å redusere klimafotavtrykk. Statsbygg har som ambisjon å bygge Norges mest klimavennlig bygg på Campus Evenstad.

Inger-Johanne Tollaas beskrev prosessen rundt dette bygget, og var tydelig på at hårete klimamål krever grundig kartlegging av klimagassregnskap i alle forhold knyttet til byggets levetid.

Deltagerne fikk også presentert Innlandets første BREEAM-NOR-bygg med «very Good»-karakter av Tron Sanderud, administrerende direktør i Utstillingsplassen Eiendom. Han la ikke skjul på at et bygg med såpass strenge miljøkrav kan være dyrere å bygge, og fører til en mer omfattende byggeprosess. Samtidig la han vekt på at de store energibesparelsene bidro til god driftsøkonomi for bygget, og at kvalitet og miljøprofil var et viktig salgsargument.

Dagen ble avsluttet med en interessant omvisning i nettopp dette kontorbygget på Utstillingsplassen, med engasjerte omvisere som viste alt fra graffitikunsten i trappegangen til det tekniske varmeanlegget i kjelleren.

Mer informasjon