Ved + sol = sant

Kombinasjonen med sol og ved i vannbårne oppvarmingssystem i boliger var tema for frokostseminaret på Gran.Status og støtteordninger for solenergi i Norge, praktiske utfordringer og gode råd for boligeiere var sentrale tema på frokostseminaret om vannbårne oppvarmingsløsninger med sol og ved på Gran denne uka.

Gran rådhus var åsted for en bredt panel av fagfolk og interesserte tilhørere fra akademia, kommuner og byggbransjen den 21. mai. Energiråd Innlandet og klimapådriver på Hadeland inviterte til «frokostseminar om bruken av kombiløsninger med sol og ved til vannbåren oppvarming av boliger».

Byggsektoren viktig driver innen solenergi

Åse Lekang Sørensen fra Norsk solenergiforening fortalte om status for bruk av solenergi i Norge samt aktuelle støtteordningerÅse Lekang Sørensen, generalsekretær i Norsk solenergiforening, startet seminaret med en oppdatering om dagens situasjon for solenergi i Norge. Hun kunne melde at dette er på vei til å bli mer utbredt blant flere aktører i byggsektoren. Deltagerne fikk se mange gode eksempler på solinstallasjoner på privathus, offentlige bygg og næringsbygg.

Det er likevel et stort potensial for å utnytte solenergien mer enn det vi gjør, kunne Lekang Sørensen fortelle. Vi har foreløpig installert vesentlig mindre enn våre naboland. En god drahjelp her kan være støtteordningene til Innovasjon Norge og Enova.  Førstnevnte har nylig etablert en gunstig finansieringsordning for solvarme, der denne inngår i kombinasjon med et gårdsvarmeanlegg basert på biobrensel. Om man er på utkikk etter leverandører med erfaring innen solenergi kan man også ta en titt på www.finnsolenergi.no, som er et bransjeregister drevet av Norsk solenergiforening.

Neste punkt på programmet var et engasjert innlegg av Jo Helge Gilje, daglig leder i SGP Varmeteknikk AS. Han brukte en del tid på akkumulatortanken, som han presenterte som en viktig bestanddel i nesten alle typer kombinerte oppvarmingssystem. «Tenk på å isolere den, så får du et mye lavere varmetap, og bedre økonomi på prosjektet», sa Jo Helge Gilje. Deretter fikk tilhørerne en grundig gjennomgang av forskjellige typer systemer som kombinerer solfangere med biovarme og andre energikilder.

KOSIBO: Prosjekt om kombinerte varmeløsninger

Klimapådriver Kristin Molstad fra Region Hadeland fortalte om KOSIBO-prosjektet der sol og ved brukes i privatboliger.Kristin Molstad, klimapådriver på Hadeland, og Benoit Dugers i Energiråd Innlandet fortalte om prosjektet KOSIBO; kombiløsninger til vannbåren oppvarming av boliger. Prosjektet har fulgt to byggeprosjekter som har inkludert solfangere og vedovn med vannkappe. Her har fokuset vært på bestillerkompetansen for de private byggeierne samt erfaringsutveksling mellom dem undervegs.

Dugers påpekte at dette er et system som ikke er så godt kjent i Norge, men som kan være en veldig interessant løsning for husholdninger. Man må derimot være forberedt på å sette seg godt inn i teknologien og følge opp selv undervegs i byggeprosessen – både for å sikre at man får løsningen man vil ha, og slik at man lærer seg å bruke den riktig når den er ferdigstilt.

Som avslutning fikk salen noen innspill til denne typen oppvarmingsløsninger sett fra en installatørs ståsted. Ken Rune Nygård i Norsk Solenergi AS viste til at man kan finne mange forskjellige produkter på markedet, men anbefalte at man så etter sertifiserte produkter. Slik er man sikret at man har solfangere som tåler regn, vind og ikke minst sol! Nygård kunne tilslutt bekrefte det som hadde blitt nevnt tidligere; at kombinerte varmesystemer er gode, langsiktige løsninger for private boligeiere, men at det er viktig med en god dialog mellom installatøren og kunden undervegs.

Mer informasjon

 

Sist oppdatert 22. mai 2015

Utskrift