Campus Evenstad satser på framtidens klimaløsninger

Låven på Campus Evenstad har Norges nest største solcelleanlegg på taket! (foto: Statsbygg)Flere virksomheter i Innlandet viser stor interesse for gode og bærekraftige løsninger med bruk av ren og fornybar energi. Med Campus Evenstad ønsker Statsbygg å vise fram gode eksempler for framtidens bygg i Norge.

«Miljøcampus» Evenstad er en del av Høgskolen i Hedmark, og ligger i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen ca 20 km sør fra Koppang. Her får 250 norske og utenlandske studenter utdanning innen økologi og landbruksfag. Campusen har ambisjon om å bli et kompetansesenter for fornybar energi.

Campus Evenstad er i konstant vekst. En nærmere titt på skolens infrastruktur viser at mye har skjedd her de siste årene knyttet til både miljø og fornybar energi.

Norges nest største solcelleanlegg

Fra kontrollrommet til solcelleanlegget på Låven (foto: Statsbygg)Flerbruksbygget «Låven» på Evenstad har fått en omfattende renovering. På taket ligger nå Norges nest største solcelleanlegg: 276 solcellemoduler som produserer tilsammen ca 60 000 kWh årlig. Med et slikt anlegg sparer campusen omlag 18 tonn CO2 og reduserer strømforbruket fra nettet med 5 %. Komplett installert kostet anlegget rundt 1 million kroner.

Anlegget bidro til å forbedre energimerkingen av bygningen, og ga erfaringer med installasjon og drift av solcelleanlegg. Strømproduksjonen kan følges her.

Solcelleanlegget ble offisielt åpnet av miljøvernminister Tine Sundtoft i desember 2013.

En kombinasjon av flere energieffektive og miljøvennlige løsninger

20150427 Pelletsanlegg Evenstad foto StatsbyggHele campus består av 6 000 kvadratmeter bygg som trenger mye energi til både oppvarming, drift av anlegg og annet. I tillegg til solcelleanlegget har Campus Evenstad erstattet den gamle energisentralen som brukte fossil oljefyring med et nytt pelletsanlegg.

Det består av en 300 kW pelletskjel som kan produsere varmtvann i en 5 000 liters akkumulatortank. Denne leverer energi til både oppvarming og tappevann for hele campus. Det brukes også en elkjel (315 kW) som spisslast på de kaldeste dagene.

Bruk av pellets som energikilde er CO2-nøytralt fordi CO2 som frigjøres ved forbrenning av trevirke tilsvarer den CO2-mengden treet har bundet opp i vekstfasen. I tillegg er pellets et energieffektivt valg på grunn av god brenselskvalitet og lav fukt. Anlegget trenger lite vedlikehold i forhold til andre løsninger med biomasse.

På Evenstad dekker biobrensler fra fjernvarmeanlegget minst 80 % av oppvarmingsbehovet. Resten dekkes av strøm. Dette bidro også til å gi en grønn oppvarmingskarakter til "Låven" da bygget ble energimerket.

Det finnes i tillegg en værstasjon på skolen som kan måle vinddata og solinnstråling. Den driftes av Meteorologisk institutt.

Nye plusshusbygninger for å redusere energiforbruket

Måling av solinnstråling på Evenstad (foto: Statsbygg)For å redusere sitt energiforbruk, bestemte Campus Evenstad seg for å kvitte seg med sine gamle bygninger – et gammelt hybelbygg og deler av et gammelt gårdstun (som var dårlig vedlikeholdt og krevde mye energi) som per nå brukes til studenthybler og studentaktiviteter. I 2013 sto disse for over 40 % av det årlig elforbruket.

Det nye internatet med 120 hybler blir på over 4 000 m2, og skal stå ferdige til studiestart i 2015. Det skal bygges etter modulbyggprinsippet med passivhusstandard. Solfangere på taket skal bidra til å redusere energiforbruket fra tappevann.

Det gjenværende av det gamle gårdstunet vil bli ombygd til nytt administrasjonsbygg. Dette er et pilotprosjekt i ZEB (Zero Emission Buildings) ved NTNU og SINTEF, med store miljøambisjoner. Det skal være et «nullutslippsbygg» der klimagassutslipp fra konstruksjonsprosess, drift og materialer skal kompenseres gjennom produksjon av lokal, fornybar energi på miljøcampus. Bærekraftige løsninger som bruk av massivtre, gjenbruk og resirkulering av materialer skal vurderes for å minimere utslipp av klimagasser. Mer informasjon om bygget finnes her.

Det blir spennende å få erfaringer og omvisning fra bygninger med så høye miljøambisjoner som per i dag er fraværende både i Norge og Europa forøvrig.

Et annet energitiltak er at alle bygninger på hele campus skal få varmemålere for å få bedre kontroll over energiforbruket.

I tillegg har Campus Evenstad to hurtiglader og to vanlige stikkontakter å tilby til brukerne av elbiler.

Kilder: Statsbygg, Høgskolen i Hedmark

Sist oppdatert 30. april 2015

Utskrift