Vellykket ByggEnergi Innlandet 2014!

Grønne investeringer i bygg og anlegg var tema på årets ByggEnergi InnlandetTorsdag 13. november ble ByggEnergi Innlandet 2014 arrangert på Hamar. Nærmere 60 deltakere benyttet anledningen til å få faglig oppdatering om energieffektivisering og grønne investeringer i bygg.

I tillegg til informasjon om Enovas støtteordninger og erfaringer, fikk de fremmøtte innblikk i erfaringer fra pågående og ferdigstilte prosjekter med energiambisjoner i Innlandsregionen. ByggEnergi Innlandet er et samarbeid mellom Enova, NHO Innlandet, Utstillingsplassen og Energiråd Innlandet.

Støtte til grønne investeringer fra Enova

Øyvind Moe fra Enova hadde fokus på erfaringer fra energieffektiviseringstiltak i Innlands-kommuneneSeniorrådgiver Jan P. Amundal fra Enova demonstrerte hvor enkelt det er å søke om støtte til energitiltak via nettet. Målet med Enovas støtteordninger er blant annet kvalitetsheving når det gjelder energieffektivitet i eksisterende bygg. De har også en rekke støtteordninger for nybygg og ny teknologi.

Øyvind Moe hadde fokus på erfaringer fra energieffektivisering i Innlandet, med fokus på planlagte og gjennomførte tiltak i kommunene energi- og klimaplaner. Innlandet er blant annet det området i Norge som har gjennomført flest EPC-prosjekter. Presentasjonen viste at det fortsatt er stort potensial på energireduksjon i Innlandet.

Rådgiver Anders Alseth ga deltakerne informasjon om støtteordninger til fornybar varme og varmesentraler. Støtte kan gis til både byggeiere og industriselskap som installerer sentraler til oppvarming og produksjonformål i egne bygg og for salg.

Erfaringer fra passivhus og EPC

James Watkins fra arkitektene Aursand og Spangen fortalte om passivhusene som er bygget ved Toneheim folkehøgskoleErfaring med passivhus fra de nye internatbyggene på Toneheim folkehøgskole ble presentert av arkitekt James Watkins fra Aursand og Spangen arkitekter. Firmaet vant konkurransen i 2011 om de 20 boenhetene som hadde som mål å bli det første BREEM-sertifiserte bolighus og passivhus-prosjektet i Norge. De første husene ble oppført i 2012.

Morten Hoff fra Oppland fylkeskommune delte sine erfaringer om EPC (energisparekontrakter) i fylkeskommunale bygg. De er nå i tiltaksfasen på rehabilitering av blant annet en rekke videregående skoler i fylket. Alle planlagte tiltak vil gi et redusert energiforbruk på 9,1 GWh og 7,7 millioner kroner i årlige innsparinger.

Prosjekter med høye ambisjoner

Håkon Kleiven fra Oppland fylkeskommune får en oppmerksomhet fra Benoit Dugers i Energiråd Innlandet som takk for foredraget.Etter lunsj holdt Håkon Kleiven fra Oppland fylkeskommune et inspirerende foredrag om Klimalab Ott,a som har ambisjon om å bli Norges fineste naturfagrom. Her skal elever og andre få økt kunnskap inne energi- og klimaspørsmål. - Dette skal bli spektakulært, uttalte Kleiven.

Per Anders Westgård fra Statsbygg fortalte om solenergiløsningene som er montert og i drift på Campus Evenstad i hjertet av Østerdalen. - Vi skal bli plusskunder og levere strøm inn på nettet, konstaterte Westgård, som er driftsleder på Evenstad.

Veiledning fra Enova

Etter foredragene var det mulighet for deltakerne til å ha egne prosjektmøter med Enova der de fikk veiledning om relevante støtteordninger for sine planlagte prosjekter innen bygg.

Mer informasjon

 

Sist oppdatert 07. februar 2015

Utskrift