Seminar om EPC - energisparekontrakter

Energisparekontrakter (EPC) er på full fart inn i norske kommuner. 20. mars er energisparing i bygg og energisparekontrakter (EPC) i fokus på Lillestrøm. Ulike kontraktstyper og erfaringer fra kommuner vil være sentrale tema på seminaret.

Energisparekontrakter er på full fart inn i norske kommuner som et lønnsomt, energisparende og miljøvennlig virkemiddel for å gjennomføre energibesparende tiltak i bygg. Seminaret vil gi oversikt over de ulike variantene av EPC, blant annet standardkontrakter utarbeidet av KS.

Stadig flere velger EPC

Det er for tiden stor aktivitet innenfor EPC i kommunene i Innlandet. EPC er blant annet er et sentralt virkemiddel i kommuneprosjektet «Fra ord til handling» som Energiråd Innlandet står bak, og erfaringene som opparbeides gjennom dette prosjektet vil danne grunnlag for maler for gode EPC-prosesser for kommunene. Flere andre initiativ er også i gang i regionen.

Eksempel på EPC-prosjekter i Innlandet:

Erfaringsutveksling

Seminaret vil også sette fokus på erfaringer og nøkkeltall fra gjennomføringen av energisparekontrakter i praksis.

Innlandet er allerede i dag den regionen i landet med størst aktivitet innen EPC, og dermed også med mest kompetanse og erfaring. Vi vil derfor oppfordre alle kommuner i Innlandet som enten ønsker å vite mer om energisparekontrakter til å sette av datoen.

Det vil også bli deltakelse fra leverandørsiden på seminaret, slik at det er mulig for interesserte til å komme i direktekontakt med leverandører.

Energiligaen i Akershus står bak arrangementet med Energiråd Innlandet og flere andre som medarrangører.

Mer informasjon