Klimasmarte løsninger på Ung@miljø 2017

Ulike praktiske energirelaterte oppgaver var blant dagens aktiviteter på Ung@miljø 2017 (foto: Jønsberg vgs).7. november fant rundt 225 elever fra Hedmark og Oppland veien til Ung@miljø 2017, Innlandets årlige ungdomskonferanse innen klima og bærekraft. Det var i år Jønsberg videregående skole som var vertsskap for arrangementet. Klimavennlig landbruk, solenergi og klimasmarte løsninger i hverdagen var blant temaene deltakerne fikk lære mer om denne gangen.

Ung@miljø ble etablert av Energiråd Innlandet i 2011, og er Norges største årlige klimakonferanse for ungdom. Konferansen var i år støttet av klimamidler fra fylkesmennene i Hedmark og Oppland samt av Energiråd Innlandet, mens Jønsberg sto for planlegging og gjennomføring.

Muligheter i fornybar energi

Bonde, høgskolelektor og klimaekspert Thomas Cottis fortalte blant annet deltakerne om drivhuseffekten og andre konsekvenser av dagens klimagassutslipp (foto: Energiråd Innlandet).«Ut med olje, kull og gass, inn med sol, vind, vann og bio» sa klimaekspert, høgskolelektor og bonde Thomas Cottis i åpningsforedraget. Han ga deltakerne en grundig innføring i hva dagens klimautfordringer skyldes og hvilke konsekvenser de gir – selv ved relativt små temperaturstigninger. Deretter gikk han videre til å fokusere på løsninger.

Fornybar energi ble trukket fram som et sentralt område med stort uutnyttet potensial. Elektrisk drevne transportmidler var et annet område Cottis vektla. Han mener at etter 2020 er det ingen grunn til å eie fossildreven bil lenger – da vil det være elbiler som passer for alle. Også for tyngre kjøretøy til blant annet skogs- og gårdsdrift er el og biodrivstoff nå på vei inn.

«Hva kan du gjøre?», spurte Cottis til slutt, og ga svaret selv: «Krev av klimaløsningene tas i bruk!». Han oppfordret også alle til å reise fossilfritt, og å ikke fly før el-flyene kommer.

Etterpå fikk elevene mulighet til å teste sine nyervervede kunnskap gjennom en Kahoot-quiz med spørsmål fra foredraget.

Klimasmart landbruk

Bærekraftig skogbruk var tema for en av workshopene på Ung@miljø 2017, som ble holdt av Helene B. Oudenstad (bildet) og Ivan Elvelund fra Skogkurs (foto: Jønsberg vgs).Etter innledningen kunne deltakerne velge mellom to parallelle sesjoner; hvorav den ene omhandlet klimasmart landbruk. Blant klimaløsningene som ble tatt opp her var at endring i bruk av jordbruksareal som kan gi økt matproduksjon. Det er viktig å gå for de løsningene som gir størst kutt i utslipp, og å ta i bruk tilgjengelig klimavennlig teknologi. Man kan for eksempel være selvforsynt med solceller som gir strøm fra eget tak, varme opp fjøs med jordvarme, og bruke GPS på traktoren for å unngå unødvendig kjøring.

På slutten av dagen fikk deltakerne være med på to workshops med landbruk som tema. Skogbrukets kursinstitutt hadde en  workshop om sertifisering av bærekraftig skogbruk, der deltakerne fikk vite mer om hvilke krav som stilles til dette. Deretter fikk de i oppgave å vurdere hvilke av disse kravene som gjaldt for ulike skogstyper som skulle hugges, og hva som gikk galt i et annet eksempel.

Mer økonomisk kjøring med og bruk av traktor og skogsmaskiner er blant tiltakene som kan bidra til et mer klimasmart landbruk (foto: Jønsberg vgs).Den andre workshopen ble gjennomført av lærere fra Jønsberg, og tok for seg effektiv kjøring av hogstmaskiner. Dette gjør at man oppnår lavest mulig bruk av drivstoff og samtidig mindre slitasje på terrenget og bedre økonomi. Å kjøre sakte, ikke kappe dypere enn nødvendig, og reduksjon av tomgangskjøring var blant områdene som reduserer drivstofforbruket. God planlegging og riktig arbeidsmetodikk er også viktig, og kanskje ikke det man umiddelbart tenker på som drivstoffeffektivt.

Klimasmarte løsninger i hverdagen

Sekretær Solveig Skauvold Foss fra Natur og Ungdom avd. Hedmark, Oppland og Akershus ga deltakerne innblikk i hva deltakerne selv kan gjøre for å bidra til et bedre klima. De ble utfordret til å tegne ulike situasjoner og sette disse i et klimavennlig perspektiv – stedet man bor, en ferie man har lyst til å dra på, hva man gjør en fredagskveld, og et måltid man liker å spise. På denne måten fikk man diskutert både energibruk i boliger, klimapåtrykket ved ulike transportløsninger og hvordan ulike typer mat påvirker klimaet.

Prosjektleder Tormod Skarstad Sveen fra Stange Energi hadde ansvar for workshopen om solenergi (foto: Energiråd Innlandet).Også på denne parallellsesjonen fikk deltakerne mer praktisk rettet læring gjennom workshops. Prosjektleder Tormod Skarstad Sveen fra Stange Energi fortalte om hva solenergi er og hvordan dette kan brukes i både vanlige boliger, landbruks- og næringsbygg. Gjennom å ta i bruk mer solenergi til oppvarming og tappevann i bygg frigjøres elektrisitet til andre formål.

Det er en myte at det ikke er nok sol i Norge til at det kan lønne seg å bruke solenergi. Deltakerne fikk praktiske øvelser der deltakerne brukte et nettbasert verktøy for å beregne lønnsomheten på solanlegg på ulike bygninger og lokasjoner.

Sist på dagen fikk ungdommene leke og konkurrere om klima og miljø på en morsom måte, gjennom å delta i en aktivitetsløype med energioppgaver, i regi av Jønsberg videregående.

Mer informasjon