Bli med og sett plasten på plass

Frem til 23.mars kan ungdomsskoleelever i hele Norden delta i Klimaduellen - det nordiske plastkappløpetFrem til 23. mars kan elever i hele Norden delta i Klimaduellen – Det nordiske plastkappløpet og sette fokus på utfordringene med plastikk i naturen. Klassen får tilgang til nytt undervisningsmateriale, og er man heldig vinner klassen 6000 kr. Konkurransen er gratis og arrangeres av Nordens største undervisningsportal, Norden i skolen. 

Elever fra hele Norden kan delta i Klimaduellen – Det nordiske plastkappløpet og undersøke hvordan de kan redusere eget forbruk av plast, hva man kan erstatte plastikken med, og hva man gjøre med plastikk som ikke lenger brukes.

70 000 tonn plastikk pr. år

Vi i Norden kaster så mye som 70 000 tonn plastikk hvert år. Dette er en stor utfordring for miljøet, og et emne det er spennende å bruke i undervisningen. Det grønne skiftet er på vei, og det er viktigere enn noen gang at den unge generasjonen får kunnskap og verktøy til å møte klimautfordringene så vi sammen kan gjøre noe med problemet.

Gjennom Klimaduellen kjemper nordiske elever mot plastikk i naturen ved at de blir sendt ut i naturen for å finne og samle inn søppel. Deretter skal de med miljøet i fokus, konkurrere med andre nordiske elever. Klimaduellen finner man på undervisningsportalen www.nordeniskolen.org, som er forvaltet av Foreningene Nordens Forbund og støttet av Nordisk Ministerråd.

Gratis undervisningskonsept

Samtidig som Klimaduellen sparkes i gang, lanserer Norden i Skolen-portalen et helt nytt undervisningsmateriale om nettopp utfordringene med plastikkmaterialet, mikroplast i havet og i magene våre. Materialet utvikles med fokus på de nordiske landenes læreplaner, og gir kunnskap om hva plastikk er, hvordan det forurenser naturen og menneskers levekår, hvordan det nedbrytes og hva vi kan gjøre for å forminske bruken av plast. Undervisningsmaterialet retter seg mot målgruppen 12-16 år, og er tilgjengelig på åtte nordiske språk.

På undervisningsportalen kan elevene arbeide med egne oppgaver, og finne samarbeidsoppgaver hvor en nordisk vennskapsklasse svarer på spørsmål. Det nye undervisningsmaterialet egner seg som en del av et naturfaglig forløp, men kan også brukes i et tverrfaglig forløp med språk- og samfunnsfag.

Alt av materiale er gratis.

Slik kan man delta

1. Læreren lager en brukerkonto og oppretter en klasse på www.nordeniskolen.org.
2. Elevene går ut i naturen og samler så mye plast og ikke-nedbrytbart materiale de kan på 15 min.
3. Søppelet tas med tilbake til skolen, hvor man tar et bilde og laster det opp på samme nettside som i punkt 1.

Mer informasjon

Sist oppdatert 04. januar 2017

Utskrift