Ny deltakerrekord på Ung@miljø

Det var fullt på benkene i Østre Toten Idrettshall under Ung@miljø 2016.Klima- og bærekraftkonferansen Ung@miljø satte i år ny deltakerrekord med over 420 påmeldte ungdommer. På Ung@miljø 2016 fikk deltakerne lære mer om klima og bærekraft - både om klimaløsninger, klimaurettferdighet og klimapolitikk, og ikke minst om hva hver enkelt av oss selv kan bidra med for å redusere vårt klimafotavtrykk. 

Ung@miljø er Norges største årlige klimakonferanse for ungdom mellom 16 og 19 år, og arrangeres hvert annet år i Hedmark og Oppland. 

Årets konferanse ble arrangert i Østre Toten Idrettshall på Lena i samarbeid med Lena-Valle videregående skole. Konferansen trakk deltakere fra både Dokka, Lillehammer, Hadeland, Vinstra og Jønsberg, i tillegg til de lokale fra Toten folkehøgskole og over 100 elever fra Lena-Valle.

Innlandets "grønne gull"

Fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen (t.h.) og rektor ved Lena-Valle Torfinn Ovren holdt åpningsinnlegget på konferansen.Fylkesordfører Even Aleksander Hagen åpnet konferansen. Han trakk fram Oppland fylkeskommunes ambisjoner om å bli et klimanøytralt fylke innen 2025, et vedtak som ble gjort av fylkestinget i juni. Innlandets mulighet til å ta en ledende rolle i det grønne skiftet ble også trukket fram. -Alt som lages av olje, kan også lages av trær, sa han, og påpekte at nettopp trær er noe vi har mye av i Hedmark og Oppland. - Vi kan serve Norge med det framtidige grønne gullet!, fortsatte fylkesordføreren videre.

Hagen la også vekt på at ungdommene burde vite hva sirkulær økonomi er, fordi det er stadig viktigere å ha fokus på at ting skal brukes flere ganger, og at minst mulig blir til søppel som bare skal kastes.

Som eksempler på hva fylkeskommunen eelv gjør for å være klimabevisste, viste han til blant annet det nye studiet "naturbruk med energi- og klimafag" ved Lena-Valle videregående skole, Klimalaben på Otta - ofte kalt Norges mest spennende naturfagrom - fylkeskommunens bevissthet rundt miljø og klima ved bygging av nye skoler, og Klimaspleis-prosjektet der det har vært satt fokus på blant annet vintersykling og utskifting av fossil olje i privatboliger.

Skal bidra til "det miljøbevisste menneske"

Rektor Torfinn Ovren fortalte tilhørerne hvorfor skolen synes slike dager er så viktige. Han viste til at en viktig rolle for skolen i henhold til læreplanen er å bidra til å utvikle ulike aspekter ved elevene som mennesker, deriblant «det miljøbevisste menneske». - Skolen skal gi bred kunnskap om samspillet mellom mennesket og natur, sa han, og la til at dagen derfor skulle være både en oppdagelsesreise og en dannelsesreise for elevene.

Ovren viste også til at framtidens utdanningssystem vil ha bærekraftig utvikling som et av hovedelementene, og en fersk rapport som konkluderer med at det er enda viktigere at vi legger til rette for gode livsvilkår for all ungdom i tida framover.

Krev klimapolitikk som monner NÅ!

Klimaekspert Thomas Cottis holdt to engasjerende innlegg om klima.Det faglige programmet bød på mye spennende.

Thomas Cottis er Hedmarksbonde, klimaekspert og høgskolelektor, og kommer opprinnelig fra Raufoss i Vestre Toten. Han ga deltakerne et innblikk i hvilke konsekvenser klimaendringene har globalt, hvordan dette slår urettferdig ut for ulike deler av verdens befolkning, og hvordan klimapolitikken fungerer.

Han viste til at ikke bare er det de landene som forurenser minst som i størst grad blir negativt berørt av klimaendringene, men at det også er en generasjonsurettferdighet her. Det er i stor grad foreldregenerasjonen til deltakerne som har stått og står for forurensning og "hensynsløst forbrukt", som Cottis kalte det det - mens det er ungdomsgenerasjonen dette i hovedsak kommer til å gå ut over.

- Krev klimapolitikk som monner NÅ. Det gjelder ditt liv!, var Cottis' kraftfulle budskap til forsamlingen. Han oppfordret også alle til å presse sine foreldre til det samme, og til å bli mer klimavennlige.

Klimaløsninger for jordbruket ble også tatt opp, deriblant hvordan endring i bruk av jordbruksareal kan gi økt matproduksjon.

Alle kan og må bidra

Elisabeth Riise Jenssen fra Framtiden i våre hender fortalte om hvordan hver enkelt av oss kan bidra til et bedre klima.Hvordan klimaet påvirkes av vår levestandard var et annet viktig tema. Den økonomiske veksten i Norge har ført med seg en kraftig økning i forbruket, noe som gjør at vi er blant de innbyggerne i verden som skaper de høyeste klimagassutslippene. - Hvis alle i verden skulle hatt samme forbruk som oss, ville vi trengt nesten 3 jordkloder for å få nok ressurser, sa Elisabeth Riise Jenssen fra Framtiden i våre hender, Norges største miljøorganisasjon.

Hun ga også ungdommene nyttig informasjon om hvordan de selv gjennom sin livsstil og daglige valg kan redusere sitt eget klimafotavtrykk betraktelig, og dermed bli en del av løsningen på de klimautfordringene verden står overfor.

Som hovedpunkter over hva vi kan bidra med, trakk hun fram færre flyreiser og mindre bruk av fossildrevne biler, å kjøpe mindre klær, å spise mindre kjøtt og mer vegetarmat samt kaste mindre mat, og generelt shoppe mindre. Og ikke minst: At vi bruker vår stemme til å si fra til familie, venner, politikere og andre at dette er noe vi må gjøre sammen!

Løsninger finnes

Ingrid Nytun Christie var både dagens konferansier og fortalte forsamlingen om hvilke løsninger som finnes for å redusere dagens klimagassutslipp.Ingrid N. Christie fra Energiråd Innlandet tok for seg klimaløsninger på et mer overordnet plan. Hun presenterte blant annet status for innføringen av fornybare ressurser som sol- og vindenergi og el- og hydrogenbiler. Hun gikk også en kjapp tur gjennom klimahistorien, og fortalte at kjennskapen til global oppvarming slett ikke er noe nytt - dette ble bevist allerede i 1938, men den gang ble det avvist av ekspertene. I dag er det bred enighet blant vitenskapsmenn om at dette fenomenet eksisterer og i hovedsak er menneskeskapt.

Christie fortalte også litt om nordmenns utslipp i forhold til andre land i verden, og forklarte hva den historiske klimaavtalen fra Paris i 2015 egentlig innebærer. 

Kunnskaptester

To ganger i løpet av dagen fikk ungdommene testet sine klimakunnskaper i en quiz.Som avbrekk i en dag med mange foredrag, fikk elevene også bryne seg på to klimaquizer. Her fikk de testet ut både generell klimakunnskap og hvor mye de husket av det de hadde fått høre i løpet av dagen. 

Det var stort engasjement rundt quizene, som også bød på endel overraskelser for deltakerne etter hvert som de fikk vite riktig svar på spørsmålene. At for eksempel hver nordmann kaster 42 kg spiselig mat hvert år, og at det genereres hele 75 kg avfall når en mobiltelefon produseres, var noen av de svarene som nok var en tankevekker for mange.

Gratis

Det er gratis å delta på Ung@miljø. Skolene får også dekket bussreisen til arrangementet. Konferansen arrangeres hvert år av Energiråd Innlandet i samarbeid med en vertsskole, første gang var i 2011. Årets arrangement støttes av Oppland fylkeskommune.

Mer informasjon

Sist oppdatert 26. oktober 2016

Utskrift