Premier til beintøffe elever

1. premie i Oppland gikk til 7. trinn ved Nordli skole. Elever: Julie Ivanna Berg, Siv Evian Bergum (elevrådsrepr), Amber Bours, Henrik Finstad Granvold, Vilde Grønning, Helle Anette Andersgård, Marius Løkken, Tina Nygård Myrvang, Markus Mæhlum, Guro Bø Nordengen, Erlend Riste (elevrådsrepr), Anna Rogstad, Nicolai Andersen Stenberg, Aron André Støback Ødegård. Lærer: Wenche Sveum. En elev var ikke tilstede da bildet ble tatt. I to måneder har 20 000 skoleelever i hele landet reist miljøvennlig til skolen som en del av konkurransen Beintøft – deriblant flere skoleklasser i Østre Toten og Gjøvik. Denne uka fikk noen av klassene belønning for innsatsen i form av penger til klassekassa.

Beintøft er en nasjonal konkurranse rettet mot grunnskolen for å få flere elever til å sykle, gå eller kjøre kollektivt til skolen. Årets Beintøft startet i midten av september og ble avsluttet 13. november.

Torsdag kom Eli Blakstad fra Fylkesmannen i Oppland på overraskende besøk til tre av klassene fra Oppland som deltok. Hun hadde med seg premier til fylkesvinnerne av konkurransen.

Nordli skole til topps

Førstepremien på 7 500 kroner gikk til 7. klasse ved Nordli skole, som toppet lista over deltakere fra Oppland. En av grunnene til at de meldte seg på var at klassen er litt konkurranseorientert, og elevene hadde vært veldig ivrige underveis, kunne lærer Wenche Sveum fortelle. De har samtidig brukt konkurransen som utgangspunkt for å lese og snakke om det store klimatoppmøtet som foregår i Paris i disse dager.

Gjøvik med lokal premiering

Fredheim skole på Gjøvik fikk Opplands 2. premie og Gjøviks 1. premie. Sondre og Julie viser fram diplomet sammen med resten av klassen (foto: Gjøvik kommune).Gjøvik kommune hadde også en lokal Beintøft-konkurranse med egne premier. På Fredheim skole fikk 7. trinn derfor utdelt to premier under skolens felles samlingsstund torsdag morgen. De fikk et diplom på 5 000 kroner for klassens 2. plass i fylkeskonkurransen, og 3 000 kroner for 1. plass i Gjøvik.

Også 6. trinn ved Gjøvik skole fikk besøk. Her var det ordfører Bjørn Iddberg som overrakte den lokale 2. premien fra kommunen på 2 000 kroner som takk for innsatsen.

Stange med flest klasser

5. klasse ved Stange skole vant tredjepremien i fylkeskonkurransen på 2 500 kroner. Som eneste skole i Oppland deltok samtlige klasser på skolen i konkurransen.

5. trinn ved Stange skole i Østre Toten fikk 3. premien i Oppland. Elever: Phillip Nielsen Bekkevold, Even Kirkeby Bjerregård, Aage Julian Bjørneby (elevrådsrepr), Daniel Eriksen, Ola Fagerholm, Ingrid Halvorsrud, Vetle Nygaard Haugan, Markus Henriksen, Ida Holmstad, Malin Jøstne-Stubberud, Siri Aune Kjeldsberg, Jørgen Sveen Leirvoll, Maryam Nazari, Tuva Lundberg Olaussen, Ingrid Alice Huset Pedersen, Maria Larsen Servera, Eline Sivertsen, Johanne Solhaug (elevrådsrepr), Håvard Vingebakken. Eli Blakstad til venstre. Kontaktlærer Lise-Kari H. Vingebakken og vernepleier Monica Meisterplass til høyre. To elever og lærer Idun Ørud Dalberg var ikke tilstede da bildet ble tatt.Siden Beintøft blant annet bidrar til økt fokus på at elevene skal gå og sykle, er det samtidig et FYSAK-tiltak. Ledelsen og lærerne ved skolen syntes derfor det var helt naturlig at alle klassetrinn var med.

Gode forbilder

De regionale premiene fra Fylkesmannen i Oppland skal bidra til å sette fokus på klima blant barn og unge i fylket. - Dere er et veldig godt forbilde, sa avdelingsdirektør Eli Blakstad fra Fylkesmannens miljøvernavdeling da hun overrakte premiene. – Klima er et av de områdene vi jobber med hos Fylkesmannen. Skal vi løse den globale klimakrisa må vi starte lokalt. Dere har gjort en innsats for å redusere CO2-utslipp og gjøre verden mindre varm, sa hun.

Ordfører Bjørn Iddberg delte ut kommunens 2. premie til 6. trinn på Gjøvik skole (foto: Gjøvik kommune).Elevene syntes det har vært moro å delta på konkurransen, og selvfølgelig var det ekstra stas at de klarte å oppnå «pallplassering». Det var også tydelig at mange hadde god greie på det Blakstad snakket om når det gjaldt klimautfordringer, og var veldig engasjerte i dette.

De kunne også fortelle at selv om mange av dem hadde gang- og sykkelvei til skolen, så gjaldt det ikke alle. Enda flere kommer til å mangle dette når de begynner på ungdomskolen.

Eli Blakstad – som selv har vært aktiv politiker i mange år – oppfordret elevene til å stille kritiske spørsmål til lokalpolitikerne. «Det er viktig at dere blander dere litt inn når politikerne skal bestemme ting i kommunen», var hennes budskap. Hun trakk fram nettopp gang- og sykkelvei som et eksempel på områder som er viktig for elevenes hverdag.

Hva er Beintøft?

Beintøft er en nasjonal konkurranse rettet mot grunnskolen, som organiseres av Miljøagentene (tidligere Blekkulf). Målet er å få flere elever til å gå, sykle, eller reise kollektivt til skolen.

Dette gir en rekke positive resultater. Skoleveiene blir tryggere med mindre biltrafikk, og fysisk aktivitet er bra for helsa og gir bedre konsentrasjon på skolen. En annen effekt ved redusert biltrafikk er at både lokal og global forurensning redusert. Det er med andre ord også bra for klimaet.

Energiråd Innlandet har stått for administrasjonen av årets fylkeskonkurranse. 

Mer informasjon

Sist oppdatert 04. desember 2015

Utskrift