Vedum åpnet Ung@miljø 2015

Godt over 200 ungdommer deltok på klimakonferansen Ung@miljø 2015 på Jønsberg i oktober.Hele 215 ungdommer fra Hedmark og Oppland deltok på Ung@miljø 13. og 14. oktober for å lære mer om klima og bærekraft. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sto for åpningen av to dager på Jønsberg med en litt annen vri på undervisningen.

Stangebonden Vedum er selv tidligere Jønsberg-elev. I åpningsinnlegget tirsdag la han vekt på hvor viktig det er å engasjere seg. – Det er mulig å finne løsninger om man bare vil og setter i gang, sa han. Han viste til Mjøsaksjonen som et godt eksempel på dette. Rektor Kjell Åge Bjørsrud ved vertsskolen Jønsberg takker Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum for at han åpnet Ung@miljø 2015.Vedum trakk også fram at klimaendringene påvirker verdens matproduksjon, og hvilken effekt dette kan få.

Ung@miljø er en årlig konferanse som retter seg mot 15- til 19-åringer i Hedmark og Oppland. Målet er å bidra til økt engasjement for klimasaken, og å lære deltakerne mer om hva de selv kan gjøre i sin hverdag for å bidra til løsninger. I år ble det for første gang også holdt et separat seminar for lærere i videregående skole og 10. trinn, med faglig påfyll innen klima og bærekraft.

Stor faglig bredde

Smarthus for et bedre miljø? var tittelen på workshopen som Eidsiva Vekst hold på Ung@miljø i år (foto: Eidsiva Vekst).Konferansen besto av to spennende og varierte dager om klima og bærekraft. På timeplanen sto alt fra praktiske workshops innen matlaging, redesign av klær og konstruksjon av energismarte hus til foredrag om klimapsykologi og hvordan deltakerne selv kan bidra til å løse dagens klimautfordringer.

Blant de faglige bidragsyterne var flere nasjonale og regionale virksomheter som er blant de fremste på sitt område, for eksempel Bellona, Cicero senter for klimaforskning, Energisenteret og Vitensenteret Innlandet.

Fornøyde deltakere

Noen av deltakerne fra Vinstra videregående skole: Fv Sjur Skaar, Ingebjørg Rudi, Marie Skurdal Tofte, Guro Hjelstuen Askeland og Hanna Gårderløkken.Deltakerne var godt fordelt på Hedmark og Oppland. Spesielt var det mange fra Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Elevene fra Vinstra var godt fornøyde med turen. – Workshopene var også artige. Vi lærte nye ting, og det var praktisk, ikke bare teoretisk. Dessuten var det koselig å være her! følger en annen i gruppa opp.

Blant deltakerne var også mange elever fra Jønsberg. – Selvfølgelig hadde jeg lyst til å være med på dette!,To av elevene fra Jønsberg videregående skole som deltok på Ung@miljø 2015: Fv. Håvar Johansen og Raymond Lilleeng sier Raymond Lilleeng, elev ved skolen. – Man får et helt annet innblikk i temaet enn gjennom vanlig undervisning. Det er også morsomt fordi dette har vært såpass i vinden i høst i forbindelse med valget, der de grønne markerte seg sterkt, mener han.

En annen av skolens elever som deltok var Håvar Johansen. - Jeg hadde ikke tenkt så mye over klima og miljø før, selv om jeg vet at det er et kjent problem. Men jeg har fått øynene mer opp for det etter at jeg har vært med. Dette var både spennende og artig! sier han. Fire av deltakerne fra Nord-Østerdal videregående skole: Fv. Elise Oddlien, Aurora Steigen, Sandra Ryen og Marit Enget.Samtidig trekker han fram det sosiale aspektet ved at så mange ungdom fra ulike skoler møtes gjennom to hele dager.

Også lærerne var positive. - Dette er viktige og relevante temaer. Det er mange elever som synes dette er interessant, og det bidrar til at de vet hva som er konsekvensene av det de gjør, sier lektor Ingrid Øfsteng fra Vinstra videregående skole. Hennes kollega adjunkt Ole Christian Risdal legger til at bevisstgjøring er noe av det viktigste. – Alt klart for workshop i redesign!På lærerkurset fikk vi dessuten gode ideer til tverrfaglig samarbeid, legger han til.

Vellykket samarbeid

Konferansen arrangeres av Energiråd Innlandet i samarbeid med en vertsskole. I år falt altså valget på naturbruksskolen Jønsberg i Stange kommune utenfor Hamar.

- Vi er veldig fornøyde over å få være vertskap for en slik konferanse, sier rektor Kjell Åge Bjørsrud. - Jønsberg er en Det ble også tid til en omvisning på Jønsberg for de som hadde lyst.grønn skole, og temaet klima og bærekraft er en viktig del av kompetansemålene våre elever skal nå. Det var derfor helt naturlig for oss å si ja til dette, sier han.

Energiråd Innlandet er også fornøyd med samarbeidet. - Det har vært en glede å samarbeide med Jønsberg om å avholde Ung@miljø, sier daglig leder Ingrid Nytun Christie i Energiråd Innlandet. – De har vært engasjerte og fleksible, og har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats for å få bidra til at dette ble et vellykket arrangement. For oss som arrangør har det vært til uvurderlig hjelp, avslutter hun.

På workshopen "Framtidens drømmebil" konstruerte deltakerne sine egne utslippsfrie bilmodeller.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2015

Utskrift