Ung@miljø 2014 - økokjøring, matlaging og Skriket fra naturen

Fellesskrik Foto: Lise Wulff«Skrik fra naturen» var et av temaene på årets Ung@miljø-konferanse, der ungdom fra Hedmark og Oppland møttes for å lære mer om miljø og klima. Lokal bærekraft og forståelse for egen påvirkning på miljø og mulighet til endring var gjennomgangstone med eksempelvis egen matlaging og økokjøring med traktor.

Ung@miljø er en årlig miljø- og klimakonferanse for ungdom i Innlandet. Energiråd Innlandet står bak arrangementet, i år med naturbruksskolen Valle videregående som samarbeidspartner. Konferansen ble gjennomført på Valle, som ligger i Østre Toten.

Skriket fra naturen

«Skrik fra naturen» er et miljø-kunstprosjekt og ble startet under Munch-jubileet i 2013. Etter inspirasjon fra Munchs maleri «Skrik» er det over hele verden laget «skrik» for å sette fokus på hvordan mennesket påvirker naturen. Vi hører nå et «skrik» fra naturen i form av smeltende isbreer, ekstremvær, utryddelse av arter, flom og tørke. Prosjektet synliggjør at alle kan bidra for miljøet; ved å resirkulere, forbruke mindre og smartere, og få oppmerksomhet om klimautfordringen ved å lage egne Skrik fra naturen. På Ung@miljø lagde deltakerne et felles «Skrik» med vedkubber, og deretter slapp de kreativiteten løs i grupper og lagde flere skrik. Her tok de i bruk plastkorker, snø og en hest som materialer til sine kunstverk. Kunstner Lise Wulff, som står bak «Skrik fra naturen», deltok som inspirator og veileder.

Det ble laget en kort film fra arbeidet med skrikene som viser arbeidet fra skisse til seks ferdige skrik. 

Økokjøring og matlagingAktivitet under workshop om mat. Foto: Gerhard Omstedt

Deltakerne på årets Ung@miljø kom både fra Gjøvik/Toten-distriktet og fra skoler så langt unna som Otta og Koppang.  På konferansen tirsdag og onsdag fikk ungdommen lære mer om de klima- og miljøutfordringer verden står overfor i dag, hvordan det påvirker oss i Innlandet og spesielt om hva de selv kan gjøre for å løse problemene. Workshopene hadde praktisk fokus for å kunne lære noe om hva en selv kan gjøre for å endre sin påvirkning på samfunnet. Noe av det ungdommene fikk prøve seg på var matlaging med lokal mat, økokjøring med traktor, omvisning i bioenergianlegg og å finne kilder til varmetap i bygg med gartneriet til skolen som eksempelbygg. 

Foredragene sto Haldis Hagemoen fra Bellona og Maria Sand fra CICERO senter for klimaforskning for. De bidro med gode og informative foredrag om klimautfordringen en står ovenfor, hvilke konsekvenser utviklingen får, hvordan den har oppstått og hvilke mulige tilpasninger menneskeheten må gjøre etterhvert som endringene inntrer.

Lokale klima- og miljøprosjekt

Å få aktivitet på hjemstedet i etterkant av konferansen er viktig for å spre kompetansen og kunnskapen som blir ervervet. Ungdommene arbeidet i grupper der de planla miljøprosjekter som de skal gjennomføre når de kommer hjem etter konferansen, for å få oppmerksomhet rundt miljø og klima i sitt nærområde. En av ideene som kom opp var å arrangere Earth Hour på skolen og få oppmerksomhet om klima gjennom en enkel markering

Ønsker du å se flere bilder er disse lagt ut på Energiråd Innlandet på Facebook.

På kvelden ble det arrangert uhøytidelig quiz, og spørsmålene og svarene finner du i filen nederst. Noen av svarene var blant annet at bilkøen av togpendlere i Oslo ville gått helt fra Oslo til Trondheim, at du kan spare miljøet ved å både spise mindre kjøtt, mer kortreist mat og lage restemat og at Bangladesh ligger dårligst an i forhold til havnivåstigning. Er du interessert i flere spørsmål og svar er det bare å laste ned filen.

Presentasjoner

Mer informasjon