Satser mot ei grønn framtid i Oppland

earth 159132 640Dersom du sitter på en god, grønn idé, kan du motta inntil 250 000 kroner. Gjennom satsingen "Grønn framtid - midler til bærekraftig næringsutvikling", har Oppland fylkeskommune satt av 35 millioner kroner i 2017. Midlene skal gå til utvikling av idéer med klima- og miljøgevinst og kommersielt potensial. Både enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om midler.

- Grønn framtid angår oss alle. Det handler om arbeidsplasser og et bærekraftig næringsliv innenfor naturens tålegrenser. Terskelen skal være lav og gevinsten høy for de som har de gode idéene som kan gi oss alle en bedre framtid, uttaler Fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Står overfor krevende utfordringer

Befolkningen vokser. Presset på klodens ressurser øker. Global oppvarming stiller verden overfor nødvendig omstilling. Norge og EU skal kutte klimagassutslippene kraftig innen 2030. Behovet for omstilling er stort og tiden er knapp.

Oppland ønsker å stå i front i denne omstillingen, har som mål å bli klimanøytrale innen 2025. De skal øke den bærekraftige verdiskapingen, og må ta tak i de områdene hvor vi har naturgitte fortrinn og der vi kan gjøre en forskjell.

35 millioner kroner

35 millioner er satt av i 2017 for å stimulere til den omstillingen vi skal gjennom. Oppland fylkeskommune vil gi liv til de grønne løsningene som innbyggerne og bedrifter i Oppland sitter på, og oppfordrer derfor alle som siter med en grønn idé om å søke.

Søknadsfristene er:

Mer informasjon