Avvikling av Energiråd Innlandet

EI logoEtter en pågående dialog mellom eierne i Energiråd Innlandet er det nå bestemt at prosjektet ikke videreføres etter 2017. Eidsiva var initiativtaker til etableringen av Energiråd Innlandet, og eier selskapet sammen med Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Nå sendes stafettpinnen videre i håp om arbeidet med energi og klima i Innlandet fortsetter.

Energiråd Innlandet ble etablert som et EU-prosjekt i 2009, og har siden starten vært det eneste regionale energikontoret i Norge. Eierne var forpliktet til å drive selskapet videre etter at EU-støtten ble avsluttet, og ut året 2017.

Gode resultater

Selskapet har siden oppstarten bidratt til å sette fokus på klima i Innlandsregionen, og gjennomført mange store prosjekter innen fornybar energibruk, klimavennlig transport, energisparing og klimakompetanse hos barn og unge.

– Styret konstaterer at selskapet avvikles etter at kontraktsmessige forpliktelser opphører 31. desember 2017, sier styreleder Maren Kyllingstad. Hun påpeker at Energiråd Innlandet skal sikre at eksisterende prosjekter avsluttes på en god måte.

Sender stafettpinnen videre

Eidsiva og Oppland fylkeskommune ga rett før nyttår tilbakemelding til styret i Energiråd Innlandet om at de ikke ønsker å videreføre driftsstøtten til selskapet når prosjektet avsluttes ved utgangen av 2017. For Eidsivas del er dette et resultat av den pågående omstillingen med et sterkere fokus på selskapets kjerneområder. For fylkeskommunene sin del betyr dette at de vil videreføre sitt klima- og miljøarbeid i egen regi.

Energiråd Innlandet har bidratt til å sette energi og klima på dagsorden i Innlandet. Selskapet har i tillegg ført til konkrete tiltak i kommuner og næringsliv, og har sikret bred kompetanseheving på dette viktige området. Fra 2018 er det opp til eierne og samarbeidende kommuner å videreføre dette arbeidet.

Ny daglig leder

Fra 1. februar 2017 tok Elisabeth Krokeide over som daglig leder i Energiråd Innlandet i et begrenset stillingsomfang.

- Mitt fokus framover vil være å bidra til en god avslutning av selskapets igangværende prosjekter sammen de ansatte, og sørge for at eiere og samarbeidende kommuner får overlevert et godt grunnlag for å kunne overta ulike initiativ i egen regi, uttaler Krokeide.