Det grønne skiftet i fokus på Prøysenhuset

Gro Harlem Brundtland var første innleder på konferansen, og hun trakk fram Mjøsaksjonen som et godt eksempel på at det nytter med tiltak (foto: Ivar Ødegaard, Fylkesmannen i Oppland)Det var bredt fokus på klimaløsninger og -utfordringer på Prøysenhuset denne uka, da fylkesmennene og fylkeskommunene i Innlandet inviterte til konferanse. Gro Harlem Brundtland var en av innlederne, og hun trakk fram Mjøsaksjonen på 70-tallet som et godt eksempel på at felles innsats kan gi gode resultater.

Konferansen var en markering av veien videre mot mer verdiskapning og samarbeid knyttet til grønne ressurser i Innlandet, og ble ledet av prosjektleder Sylvia Brustad.

Målet med dette er at Innlandet skal få en sterkere rolle i det nasjonale arbeidet for et grønt skifte. "Vi driver ikke med det grønne skiftet for moro skyld", minte fylkesmannen i Oppland, Sigurd Tremoen, forsamlingen om.

De lange linjene

"Verdens miljøvernminister", Gro Harlem Brundtland, startet konferansen. Hun fortalte om de tidlige dagene for miljøvern, da hun fikk sikret finansiering til Mjøsaksjonen på 70-tallet. Her var mange aktører og sektorer involvert, og det ble utviklet nye produkter for å løse problemet. - Dette er et godt eksempel på at det går an å redde et miljø, og et lokalt og konkret eksempel på det bredere begrepet «bærekraftig utvikling», sa Brundtland.

Som leder av kommisjonen bak boken "Vår felles framtid", har Brundtland fulgt de internasjonale forhandlingene og arbeidet mot en bærekraftig utvikling tett. Hun trakk derfor linjene fra dette begynte på 80-tallet fram til klimaforhandlingene endelig endte med suksess i Paris i fjor.

Hun la vekt på at den lange politiske prosessen på disse komplekse spørsmålene har vært helt nødvendig for å komme fram til Paris-avtalen. I tillegg fremholdt hun at det vært viktig at progressive næringslivsledere har kommet på banen med løsninger og krav inn i klimaforhandlingene.

Næringslivet må omstilles

"Adm.dir Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge la vekt på at næringslivet trenger et kunnskapsløft for å få økt fokus på det grønne skiftet (foto: Gaute Moen, /Hedmark fylkeskommune).Landsmoderen" ble avløst av en annen kvinne som har satt det grønne skiftet på dagsordenen de siste årene som leder av Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaset.

Hun startet med et visdomsord fra landbruket; "Du skal etterlate gården din til neste generasjon i bedre forfatning enn du selv overtok den". Dette er en god metafor for arbeidet med bærekraftig utvikling fremholdt hun, og gikk videre til å fortelle hvordan det trenges et kunnskapsløft for å snu Norge vekk fra et overdrevent fokus på oljenæringene til et mer blandet, og bærekraftig næringsliv. Traaset trakk fram bruk av egne materialer - som tre - og behov for samarbeid på tvers av sektorene for å lykkes i denne omstillingen.

Bærekraft må folkeliggjøres

Stine Lise Hattestad er mest kjent som idrettsutøver, men jobber nå som konsulent mot næringslivet. Hun understreket at bærekraftmålene er et veldig bra verktøy, men de kan virke komplekse og litt fjerne fra de lokale utfordringene. - Hvis vi ikke klarer å folkeliggjøre bærekraftmålene og få næringslivet til å forstå at dette er "business", så kommer vi ingen veg, sa hun.

En annen tidligere idrettsutøver snakket også for forsamlingen. Åge Skinstad har gått fra leder i skisporet til sjef for NHO i Innlandet. Han støttet opp om argumentene for den grønne omstillingen, og kunne avsløre at den "beste måten å bli bedre på, det er å endre seg."

"Det skar itte stå på skilling!"

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen fra Oppland sa at det ikke skulle stå på penger når det gjaldt å få fart på det grønne skiftet i Innlandet (foto: Oppland fylkeskommune/Kirsti Hovde)Konferansen ble avrundet av fylkesordfører Even Aleksander Hagen fra Oppland og fylkesråd Thomas Breen fra Hedmark, leder for styringsgruppa for bioøkonomistrategien for Innlandet som skal være ferdig i løpet av året. Begge var opptatt av at Innlandet skal satse sterkt og ha en sentral posisjon i det grønne skiftet.

- Det skar itte stå på skilling, for dæ har vi! sa fylkesordfører Hagen avslutningsvis.

Sist oppdatert 14. september 2016

Utskrift