EPC - Energy Performance Contracting - for leverandører

Enova og KS inviterte rådgivere, entreprenører og leverandører av tekniske tjenester til et nytt kurs om gjennomføringsmodellen EPC ved energieffektivisering i nye og eksisterende bygg.

Dato: 30. mai 2012
Sted: Lillehammer
Målgruppe:     Entreprenører og leverandører innen byggtekniske tjenester

Norske kommuner velger stadig oftere EPC (Energy Performance Contracting) som gjennomføringsmodell for energisparetiltak i sin bygningsmasse, men få entreprenører deltar i anbudsrundene. Dette var bakgrunnen for kurset.

Kurset ga innblikk i:

Mer informasjon