Prosjekt om fleksible og bærekraftige byer

Kreative og fleksible løsninger for bærekraftige byer er tema for et nytt prosjekt dekket av Forskningsrådet (foto: Pixabay).Energiråd Innlandet deltok i januar på Forskningsrådets Idelab «byer som virker». Dette ledet til et nytt og spennende prosjekt som skal ta for seg bærekraftig byutvikling. Målet er å overføre kreative og fleksible løsninger for bærekraft fra utlandet til norske byer.

Prosjektet har fått navnet «Learning flexibility». Studier av steder i utlandet som har utviklet fleksible, bærekraftige løsninger skal gi inspirasjon til utvikling av norske byer. Utfordringer både innen sosial, romlig, energibasert og styringsmessig infrastruktur er tema i prosjektet.

Idelab: Kreativt og tverrfaglig

Idelaben som Forskningsrådet arrangerte var et ukelangt seminar med utvalgte deltagere med forskjellig faglig bakgrunn. Målet var å bidra til kreativ tenkning rundt utfordringer og løsninger for bærekraftige byer fram mot 2040.

Seminaret inneholdt prosesser som fremmet kreativ tenkning og samarbeid på tvers av de varierte fagområdene. Ambisjonen var at dette skulle føre til prosjektskisser som kan bidra til det grønne skiftet gjennom radikale og dristige løsninger for fremtidens byer. Daglig leder fra Energiråd Innlandet deltok, og hun beskriver som en veldig intens og interessant uke.

Intens prosjektdugnad

Mot slutten av uka ble mange ideer skapt og forkastet, før de ble videreutviklet og spisset til sju ulike prosjektskisser. Energiråd Innlandet var med på en prosjektplan i samarbeid med deltagere fra institutt for fredsforskning (PRIO), Universitetet i Oslo (UiO), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og SINTEF.

Dette prosjektet ble på slutten av idelaben gitt grønt lys til videreutvikling. Nå er den ferdige prosjektplanen klar, og har fått finansiering av Forskningsrådet i tre år.

Resultat: Studie av fleksible byer

Prosjektet "Learning Flexibility" skal studere utenlandske byer som har opplevd at den offentlige infrastrukturen ikke fungerer eller har hatt knapphet på ressurser. Ofte har disse utviklet kreative og fleksible svar på sine problemer, som norske byer kan lære av for å sikre bærekraftige samfunn i framtiden.

Desentraliserte systemer, medvirkning fra innbyggerne og erfaringsoverføring blir et viktig fokus. Det skal ses på infrastruktur i bred forstand, noe som inkluderer energisystemer, romlig struktur og styring. Prosjektgruppen baseres på et bredt tverrfaglig samarbeid, med kompetanse fra både samfunnsgeografi, samfunnsvitenskap, arkitektur og tekniske fag. Det skal gjennomføres casestudier fra forskjellige steder i verden, og sikres erfaringsoverføring til norsk kontekst.

Oppstart til høsten

Startskuddet for det treårige prosjektet går i oktober. Energiråd Innlandet har ansvaret for arbeidspakken som skal vurdere hvilke utfordringer som er viktigst å håndtere for byene i tiden framover. Det vil bli samarbeidet med interessenter i Norge og internasjonalt som kan gi innspill til denne prosessen.

Prosjektet skal bidra til forskning og ny kunnskap som Energiråd Innlandet ønsker å spre i regionen, som et bidrag til bærekraftige og fleksible Innlandsbyer fram mot 2040.

Mer informasjon

Sist oppdatert 19. juli 2016

Utskrift