Tilskudd til nye Interreg-prosjekter

Interreg Sverige-Norge er et EU-program som skal bidra til økt samarbeid innen klima på tvers av landegrensene.Tretorget og Energiråd Innlandet har sammen med norske og svenske partnere fått innvilget to store, grenseoverskridende prosjekt i programmet Interreg Sverige-Norge. Prosjektene – GreenDrive Region og ecoINSIDE – innebærer en omfattende satsning på fornybar energi og restressurser, bærekraftige bygg og fossilfri transport i grenseregionen.

GreenDrive Region – klimavennlig transport

Klimavennlig transport er tema for det nye Interreg-prosjektet GreenDrive Region, som starter opp sommern 2015GreenDrive Region er en satsning på fossiluavhengig transport i Indre Skandinavia. Prosjektet skal bidra til at 10 prosent av kjøretøyparken i Akershus, Hedmark, Värmland, Dalarna og Gävleborg blir uavhengig av fossil diesel og bensin innen 2018.

Prosjektet skal bidra med utveksling av kompetanse og erfaringer for en fossilfri kjøretøypark med infrastruktur i offentlig sektor, bedrifter og organisasjoner i grenseregionene. Det vil også bli muligheter til testing av kjøretøy drevet av el, hydrogen og biodrivstoff.

Støtte til miljøvennlig transport vil styrke bedrifter som jobber med nye løsninger. Samtidig vil avhengigheten av fossilt drivstoff bli mindre. Totalt sett kan dette bidra positivt til økonomien i regionen og til økt etterspørsel etter alternative drivstoff.

- I GreenDrive Region deltar kommuner, fylker og regioner sammen med private aktører i en omfattede satsning på fossilfri transport. Vi skal bidra til at offentlige aktører går i front for å ta i bruk alternative drivstoff, og at de bidrar til å bygge ut infrastruktur for dette, sier Ingrid Nytun Christie, daglig leder i Energiråd Innlandet.

Mer informasjon om prosjektet er tilgjengelig i prosjektets presentasjonsvideo.

ecoINSIDE – kluster innen miljødrevet utvikling

Interreg-prosjektet ecoINSIDE fokuserer på klusterbygging innen miljødrevet utvikling i Indre SkandinaviaecoINSIDE er et nytt eksempel på at grenseregionene i Indre Skandinavia sammen har tatt lederskap i gjennomføring av klimapolitikken for å redusere klimagassutslipp. Prioriterte arbeidsområder i prosjektet er solenergi og energisystemer, bærekraftige bygg og håndtering av restressurser. Grenseregionens fremste kunnskapsmiljøer innen fornybar energi er med i prosjektet.

Tretorget har lang erfaring med ledelse av Interreg-prosjekter. Disse prosjektene har styrket de regionale prosjektdeltakerne som attraktive samarbeidspartnere for næringsliv, kommuner, fylker og svenske regioner.

- ecoINSIDE er tuftet på et langvarig samarbeid mellom sentrale norske og svenske utviklingsaktører, sier Ola Rostad, daglig leder i Tretorget. Han er stolt av at man igjen har fått til et sterkt partnerskap. – Dette er unikt i Interreg-sammenheng, og gir de beste forutsetninger for å skape viktige resultater i prosjektet, sier han.

Energiråd Innlandet ser fram til å starte arbeidet med disse spennende prosjektene sammen med våre gode samarbeidspartnere på norsk og svensk side!

Fakta om prosjektene

Prosjekteier på norsk side for begge prosjekt er Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Det samlede norske budsjettet for ecoINSIDE er i overkant av 16 millioner kroner, for GreenDrive Region nærmere 10 millioner kroner.

Begge prosjektene starter opp sommeren 2015, og varer i 3 år.

GreenDrive Region

Prosjektleder/kontaktperson for Hedmark:
Energiråd Innlandet
Ingrid Nytun Christie, daglig leder
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: +47 932 00 211

Partnere fra Hedmark: Hedmark fylkeskommune, Energiråd Innlandet, Eidsiva Vekst, Elverum kommune, Tolga kommune, Ringsaker kommune

Andre norske partnere: Kunnskapsbyen Lillestrøm, Skedsmo kommune, Aurskog-Høland kommune, Hurdal kommune, Miljøstiftelsen Bellona

ecoINSIDE

Prosjektleder/kontaktperson for Hedmark:
Tretorget AS
Ola Rostad, daglig leder
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: +47 911 53 636

Partnere fra Hedmark og Oppland: Tretorget AS, Energiråd Innlandet, Klima- og energilaboratoriet på Otta, Østlandsforskning, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad, Regionrådet i Sør-Østerdal, Trysil kommune, Magnor Næringshage, HIAS og Hedmark Kunnskapspark

Andre norske partnere: Kunnskapsbyen Lillestrøm, IFE, Bellona, Asplan Viak, Muliticonsult, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Vel og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet