Leder: Rivende elbilutvikling – på vei til Innlandet?

Daglig leder Therese H. Karlseng i Energiråd InnlandetElbilen har på få år gått fra å være noe lite og sært til å bli et naturlig valg for mange, spesielt i byer og store tettsteder. Mye har skjedd på elbilfronten siden Think City, som for mange var det første møtet med elbiler, kom på markedet i 2008.

I 2010 disponerte Energiråd Innlandet en Think City. Vi var da veldig entusiastiske, og Think skal ha honnør for at de var tidlig ute. Det har vært en rivende utvikling på elbilfronten siden 2010. Søker du på elbilmodeller i Norge nå får du treff på 25 ulike elbiler som er tilgjengelige på markedet i dag.

Fortsatt lav andel ladbare biler i Innlandet

Til sammen ruller det nå ca. 36 000 elbiler og ladbare hybridbiler på norske veier. I august hadde nullutslippsbilene en markedsandel på 15,2 % blant nye registrerte personbiler. Hedmark og Oppland har imidlertid kun 640 elbiler og ligger dermed fortsatt langt nede på fylkesstatistikken.

Visst er fylkene våre blant de mest spredtbebyde fylkene i Norge og det kan bli veldig kaldt her, men det er rom for langt flere elbiler enn i dag. Dette fordi elbilene nå har noe lengre rekkevidde. Det er dessuten slik – også i Innlandet – at det er de små kjøreturene som dominerer vårt kjøremønster, og veldig mange har en daglig kjørelengde godt innenfor rekkevidden av dagens elbiler. Ladeinfrastrukturen begynner også å komme mer på plass, og elbilene som dominerer nå er bedre på vinterføre enn de første som kom.

Bedre tilpasset kulda

Dette med elbilens kuldeegenskaper var også sentralt i diskusjonen mellom kommunene på fagdagen om klimabiler som Energiråd Innlandet arrangerte 22. august på Lillehammer. Lillehammer deltok på fagdagen som en foregangskommune på elbil i Innlandet.

Det hele startet med et vedtak i kommunestyret i Lillehammer i juni 2008 om at det skulle lages en plan for gradvis utskifting til miljøvennlige biler for bruk i hjemmetjenesten. Kommunen anskaffet i 2011 elbiler, og dette har gitt mest gode erfaringer. Det negative med bilene har vært knyttet til bruk av bilene vinterstid - at de måtte stå i garasje for ikke å bli veldig kalde, og at de var smale i forhold til hjulspor i vegen. Bare siden 2011 har det skjedd en rivende utvikling på elbilmodell-fronten og de nye bilene nå har ikke disse utfordringene på vinterføre. Det kunne blant annet Bellona og Oppegård kommune som deltok på fagdagen forsikre.

Ordfører Ildri Eidim Løvaas fra Oppegård kommune har selv vært entusiastisk elbilbruker i mange år. I 2013 anskaffet kommunen 29 elbiler til hjemmetjenesten, og de har mye positive erfaringer med dette.

Flere muligheter for hurtiglading

I Innlandet har Hamar kommune nylig anskaffet tre elbiler til hjemmetjenesten. Hamar er også blant de i Innlandet som har etablert mange ladepunkter, deriblant 2 hurtigladestasjoner.

Dersom du ønsker å lade elbilen raskt, ned til 20 minutter, har også mulighetene for det blitt bedre i Innlandet, hurtigladere er etablert på Hamar, Elverum, Kongsvinger, Rudshøgda, Lillehammer og Gjøvik. Og nå i slutten av august kom det også svært gode nasjonale nyheter til elbilister i Oppland, Hordaland og Nordland. Transnova har nemlig fordelt 23 millioner nye kroner til hurtigladere. I Oppland er det gitt støtte til nye ladere seks steder i fylket (Dombås, Gjøvik, Hjerkinn, Lesja, Lom og Øyer ).

I Hedmark arbeider Fylkeskommunen og Vegvesenet nå med å identifisere aktuelle nye lokasjoner for hurtigladere og ordinære ladestasjoner samt samarbeidspartnere og ulike finansieringsløsninger for disse. Forhåpentligvis vil Hedmarksaktører søke og motta Transnova-midler for ladere neste år.

Stadig bedre for elbilister

Det blir altså stadig bedre å være elbilist i Innlandet. Dette er bra både for lokalmiljø og for klimaet. Energiråd Innlandet gjennomfører nå et treårig prosjekt kalt «Grønn vei - klimavennlig transport i kommuner i Innlandet» som er delfinansiert av Transnova. I prosjektet gir vi fagråd og bistår kommuner som vil kutte utslipp fra transportsektoren. Og da er nettopp tilrettelegging for og innfasing av nullutslippsbiler en viktig del av løsningen.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift