Nye støtteordninger fra Enova

Gjennom "Enovatilskuddet" utvides nå mulighetene for boligeiere til å få støtte til klimavennlige oppvarmingsløsninger.Fra 1. januar lanserte Enova nye støtteordninger for privatboliger, under navnet "Enovatilskuddet". Det gis nå rettighetsbasert støtte til flere typer tiltak enn tidligere. En annen viktig nyhet er at det nå er mulig å søke om støtte etter at tiltaket er gjennomført. Den nye ordningen er enklere og mer helhetlig, og gir også mulighet for å kombinere flere tiltak.

Enovas nye løsning er forenklet og bedre tilpasset boligeiere, og favner en rekke tiltak som ikke tidligere ga rett til støtte. Målet er at flere skal velge klimavennlige oppvarmingsløsninger for sine boliger.

Enklere å få støtte

I 2014 måtte du søke om støtte før du gjennomførte tiltaket, noe mange fant upraktisk. Fra 2015 har du rett til tilskudd så lenge den siste fakturaen som gjelder tiltaket er datert i år. Du kan altså ha påbegynt tiltaket i fjor, men fortsatt få støtte. Ved å sende faktura eller til kvittering til Enova får du tilbake penger.

Enova legger nå opp til en større mulighet for å kombinere flere energismarte løsninger. På internettsiden deres er det enkelt forklart hvordan man kan få tilskudd for de ulike energitiltakene, og hvor mye støtten kan være.

Svært mange løsninger dekkes

"Enovatilskuddet" innebærer nye og interessante tilskudd til energismarte løsninger. Nye tiltak som gir rett til støtte er enkelte typer varmepumper (luft til vann, væske til vann, avtrekksvarmepumpe), bioenergi (biokjel og bioovn med vannkappe) og el-produksjon (solceller og vindkraft). Støttebeløpet varierer fra 2 500 kr opp til 30 000 kr avhengig av type løsning og hvor mye du har investert.

Enova viderefører også flere tidligere tilskuddsordninger, med noen endringer. Du kan fortsatt få støtte til solfangere, energirådgivning og energimerking av boligen din. Installering av varmestyringssystem og varmegjenvinning av gråvann gir også rett til støtte.

Det gis fortsatt ikke støtte til enkelttiltak med målsetting å redusere energibehovet i boligen, slik som etterisolering, utskifting av vinduer og lignende.

Utfasing av fossil olje

For de som fortsatt fyrer med fossilt brensel er det nå også mulig å få støtte til fjerning av oljekjel (og parafinkamin) med tank, Ved å gå over til en energieffektiv og fornybar løsning kan dette utløse støtte på mellom 5 000 og 10 000 kr til fjerning av anlegget, i tillegg til støtten som gjelder installering av nytt anlegg.

Støtten retter seg mot det varslede forbudet mot oppvarming av boliger med fossilt brensel, som vil tre i kraft i 2020.

Støtter omfattende oppgradering og nybygg

Dersom du har ambisiøse planer for oppgradering av eksisterende bolig eller en ny bolig til en energieffektiv og klimavennlig løsning, har du også muligheter til støtte fra Enova.

Det er viktig å være oppmerksom på at støtte til denne typen tiltak fortsatt krever at søknad sendes i forkant av at tiltakene gjennomføres.

Også støtte til borettslag og sameier

Det finnes egne støtteordninger for borettslag og sameier. Dersom dere har mer enn 10 boligenheter kan dere søke om støtte til å kartlegge investeringer i energitiltak, for å finne ut hvilke tiltak som er aktuelle og hvor lønnsomme de vil være. Enova gir også støtte til fysiske tiltak som reduserer energibruken, og til varmesentraler som produserer fornybar energi.

Mer informasjon

Sist oppdatert 07. februar 2015

Utskrift