Vellykket energikveld på Trehørningen

På kundekvelden fikk de frammøtte muligheten til å se nærmere på forbrenningsanlegget på TrehørningenEidsiva Energi inviterte kunder på Hamar til energikveld på Trehørningen onsdag 15. oktober. Om lag 40 personer møtte opp for en omvisning på Europas mest moderne avfallsforbrenningsanlegg, og fikk samtidig smarte tips om energibruk i boliger.

Presentasjon og omvisning på Trehørningen

Lars Bjelvin, leder av merkevare i Eidsiva, ønsket alle velkommen. Han ga ordet videre til Tormod Botheim, som ga en beskrivelse om prosessen av anlegget på Trehørningen og hvordan restavfall fra Innlandet blir behandlet på en miljøvennlig måte og omgjort til fornybar energi. Totalt produseres rundt 200 GWh fornybar energi i anlegget årlig, noe som tilsvarer energibehovet til 10 000 norske boliger. Deltakerne på arrangementet var interesserte, og stilte mange spørsmål til Botnheim.

Deretter var det på med verneutstyr for å få omvisning av Trehørningen-anlegget, der de frammøtte fikk nærmere innblikk i hvordan alt fungerer.

Energirådgivning fra Energiråd Innlandet

Gaute Gangås, tidligere energirådgiver i Energiråd Innlandet, ga Eidsiva-kundene gode råd om energisparing i boliger.Etter en liten pause med god mat og drikke benyttet Benoit Dugers, den nye energirådgiveren i Energiråd Innlandet, anledningen til å presentere seg selv. Han ga deretter ordet videre til Gaute Gangås, den forrige energirådgiveren. Han fortalte om Energiråd Innlandet og samarbeidet hvor Eidsivakunder kan få personlig energirådgivning.

Energirådgivning omfatter mye, og det er en utfordring å spisse generelle energiråd som er like relevante for alle. Det er derfor viktig å forstå hva energien i boligen normalt går til, før man begynner å vurdere hvor det er størst sparepotensiale, og hvor det eventuelt kan være aktuelt å sette inn tiltak.

Løsninger for utfasing av oljefyring ble også nevnt, og det ble åpnet for spørsmål fra publikum. Etterpå var det god tid til individuell energirådgivningshjelp, noe som den engasjerte forsamlingen benyttet seg godt av.

Kraby Consulting, energisparetips på en humoristisk måte

Håkon Skaug fra Kraby Konsulting så på energieffektivisering i et mer humoristisk perspektiv.Kraby Consulting ved daglig leder Håkon Skaug (alias Paul Håvar Østby) avsluttet det faglige programmet med en grundig og folkelig analyse av energisparing i et globalt perspektiv. Latteren satt løst blant publikum etter hvert som den ikke alt for opplyste Skaug manøvrerte seg gjennom både Eidsiva og Energiråd Innlandets kommunikasjonsutfordringer, skråblikk på effekten av energisparing og praktiske tilnærminger til mer eller mindre effektive energisparetiltak hjemme på Kraby på Toten.

Sist oppdatert 05. februar 2015

Utskrift