Engasjerende og morsom energikveld i Gjøvik

Energiråd i Gjøvik. Foto: EidsivaEidsiva Energi inviterte egne kunder i Gjøvik til energikveld på Vitensenteret torsdag 20. februar. Om lag 50 personer møtte opp for bl.a. å høre Energiråd Innlandet orientere om energibruk i boliger, og gi råd og veiledning om hva man bør tenke over hvis man har ambisjoner om å redusere eget energiforbruk.

 

God mat og hyggelige omgivelser på Energisenteret ga en god ramme for en infokveld om et tema som er viktig og relevant for mange, både med hensyn til eget privat budsjett og overordnet miljøperspektiv. Lars Bjelvin, leder merkevare i Eidsiva ønsket velkommen, og orienterte om Eidsivakonsernets rolle i regionen, både som energiprodusent, arbeidsgiver og samfunnsengasjement i form av støtte til lokale lag og foreninger.

Energirådgivning fra Energiråd Innlandet

Daglig leder i Energiråd Innlandet, Therese H. Karlseng orienterte om Energiråd Innlandet, og det det etablerte samarbeidet hvor Eidsivakunder kan få personlig energirådgivning fra Energiråd Innlandet. Energirådgivning innebefatter mye, og det er en utfordring å spisse generelle energitips og råd som er like relevante for alle.  Det er derfor viktig å ha en forståelse av hva energien i boligen normalt går til, før man begynner å vurdere hvor det er størst sparepotensiale, og hvor det eventuelt kan være aktuelt å sette inn tiltak. Utfasing av fossilt brensel i eksisterende oljefyrer, valg av energikilder/oppvarmingssystemer ved nybygg, reduksjon av varmtvannsforbruk og eksisterende støtteordninger fra Enova var andre viktige tema som ble berørt i presentasjonen. 

Det ble åpnet for spørsmål fra publikum, og et engasjert og spørrelystent publikum fyrte av både generelle og spissfindige spørsmål til Gaute Gangås, Energiråd Innlandet energirådgiver. Mange spørsmål og problemstillinger ble diskutert og besvart i plenum, og etterpå var det god tid til individuell energirådgivningshjelp og støtte noe den engasjert forsamlingen benyttet seg godt av. Tre deltakere ble også heldig vinner av hjemmerådgivning med Gangås.

Skråblikk på energisparing 

Håkon Skaug gir energiråd. Foto: Eidsiva

Kraby Consulting ved daglig leder Håkon Skaug avsluttet det faglige programmet med en grundig og folkelig analyse av energisparing i et globalt perspektiv. Latteren satt løst blant publikum etter hvert som den ikke alt for opplyste Skaug manøvrerte seg gjennom både Eidsiva og Energiråd Innlandets kommunikasjonsutfordringer, skråblikk på effekten av energisparing og praktiske tilnærminger til mer eller mindre effektive energisparetiltak hjemme på Kraby på Toten.

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift