Nyhetsarkiv

Transport i revisjon av energi- og klimaplaner var tema for fagdagen Energiråd Innlandet arrangerte 12. mars.

Interessant fagdag om transport i energi- og klimaplaner

19.03.2015

12. mars arrangerte Energiråd Innlandet fagdag om revisjon av energi- og klimaplaner med fokus på transport. Hamar og Elverum samt Oppland og Hedmark fylkeskommuner delte sine erfaringer og kunnskap med de tyve fremmøtte representantene fra kommuner i Innlandet. I tillegg presenterte KS sine dataverktøy for energi- og klimaplaner og kvantifisering av tiltak.

 
Vi håper på rekorddeltakelse fra kommunene i Innlandet under Earth Hour 2015!

Bli med på Earth Hour 2015!

09.03.2015

Lørdag 28. mars arrangeres årets Earth Hour. Kommuner, virksomheter og privatpersoner oppfordres til å skru av lyset èn time denne kvelden for å markere felles vilje til å stå sammen mot klimaendringene. I fjor deltok 31 av 48 kommuner i Innlandet - og vi håper på ny rekord i år. Meld på kommunen nå!

 
Fra venstre: Jon Arve Engebakken (Røros), Knut Sagbakken (Tolga), Hilde Aanes (Tynset) og Ingunn Holøymoen (Os).

"Grønn transport" på workshop i Fjellregionen

22.02.2015

Klimavennlig transport var tema da kommuner fra Fjellregionen sist uke satte seg sammen for å se på muligheter for samarbeid og felles satsinger. Utveksling av erfaringer og inspirasjon fra vellykkede prosjekter i andre kommuner sto også på agendaen på møtet.

 
Enova tilbyr nå kartleggingsstøtte til eksisterende yrkesbygg. Programmet dekker både private og offentlige eiere.

Kartleggingsstøtte til eksisterende bygg

11.02.2015

Nå kan du som er byggeier eller leietaker få støtte til å kartlegge energitiltak i egen bygningsmasse. Enovas nye støtteprogram gjør det mulig å vurdere helhetlige tiltak i hele bygningsmassen. En kartlegging vil gi deg bedre oversikt over energitiltakene og hvor lønnsomt det vil være å gjennomføre ulike tiltak. Du får et bedre beslutningsgrunnlag, og det blir enklere å gjøre de riktige investeringene.

 
Fagdagen tar for seg revisjon av energi- og klimaplaner med spesielt fokus på transport

Fagdag: Transport i energi- og klimaplaner

10.02.2015

12. mars arrangerer Energiråd Innlandet fagdag om revisjon av energi- og klimaplaner med fokus på transport. Målsettingen med dagen er å spre erfaringer og kunnskap om målsettinger, aktiviteter og muligheter i planarbeidet. Alle som jobber med energi- og klimaplaner i kommunene i Innlandet er velkomne til å delta.

 
Gjennom "Enovatilskuddet" utvides nå mulighetene for boligeiere til å få støtte til klimavennlige oppvarmingsløsninger.

Nye støtteordninger fra Enova

07.02.2015

Fra 1. januar lanserte Enova nye støtteordninger for privatboliger, under navnet "Enovatilskuddet". Det gis nå rettighetsbasert støtte til flere typer tiltak enn tidligere. En annen viktig nyhet er at det nå er mulig å søke om støtte etter at tiltaket er gjennomført. Den nye ordningen er enklere og mer helhetlig, og gir også mulighet for å kombinere flere tiltak.

 
Alternative løsninger til olje- og parafinfyring var tema for informasjonsmøtene i Hamar og Ringsaker

Vellykkede infomøter om utfasing av fossil oljefyring

05.02.2015

Fra 2020 blir det forbudt å varme opp boliger med fossilt brensel. For å gjøre det lettere for innbyggerne å finne ut hva slags oppvarming det kan være aktuelt å gå over til, inviterte Hamar og Ringsaker kommuner denne uken sine innbyggere til åpne informasjonsmøter. Tilsammen rundt 80 personer møtte opp for å få vite mer om hvilke muligheter som er tilgjengelig.

 
Ingrid Nytun Christie, daglig leder i Energiråd Innlandet (foto: Trond Isaksen)

Kronikk: Framtidens løsninger for lavutslipps-Norge

04.02.2015

Den årlige Enova-konferansen "Det grønne gullet" ble avholdt i Trondheim i slutten av januar. Konferansen er en av Norges viktigste møteplasser for utvikling og etablering av klimavennlige løsninger. Inspirerende talere fra inn- og utland ga forsamlingen et innblikk i ny klimateknologi, dagens miljøutfordringer og hvordan man kan se for seg reisen mot lavutslippssamfunnet.

 
Green Drive Region er et grenseoverskridende samarbeid med fokus på mer klimavennlig privatbilisme.

Søker bidragsytere til "Green Drive Region"

22.01.2015

Energiråd Innlandet deltar nå i utviklingen av en søknad til et nytt Interreg-prosjekt, Green Drive Region. Målet er redusert avhengighet av fossilt drivstoff og økt bruk av klimavennlig teknologi innen veitransport i Indre Skandinavia. Vi søker nå deltakere og finansielle bidragsytere til prosjektet, innen både offentlig og privat sektor.

 
Alternative løsninger til olje- og parafinfyring var tema for informasjonsmøtet i Elverum.

Vellykket infomøte om "Oljefritt Elverum"

21.01.2015

Nærmere 50 personer deltok på et åpent informasjonsmøte om utfasing av fyring med fossilt brensel på Kommunehuset Folkvang i Elverum torsdag 19. januar. Bak arrangementet sto Elverum kommune i samarbeid med Energiråd Innlandet.