Nyhetsarkiv

I desember 2015 avhodles den avsluttende internasjonale klimakonferansen COP21/CMP11 i Paris

Kronikk: Mens vi venter på Paris

03.05.2015

Vi har lagt bak oss et halvår preget av varierte klimanyheter. Først ut var FNs klimapanel som i november presenterte siste nytt fra klimaforskningen. De slo fast at den menneskelige påvirkningen på klimaet er klar og tydelig. Endringene kan observeres allerede, blant annet har vi fått økte temperaturer og havnivået har steget.

 
Sykkelbynettverket er åpent for alle kommuner - ikke bare de som har egne sykkelbyer.

Hva kreves for å få til økt sykling?

01.05.2015

Både Hedmark og Oppland fylkeskommuner samt seks av kommunene i Innlandet er med i Sykkelbynettverket. Her får de lære om hvordan man best kan legge til rette for økt sykling. Kanskje din kommune også kan ha nytte av å være med i nettverket?

 
Sol og ved som kombinert oppvarmingskilde i vannbårne systemer er tema for frokostseminaret Energiråd Innlandet arrangerer i mai.

Frokostseminar: Kombi-løsninger med sol/ved til vannbåren oppvarming

30.04.2015

Torsdag 21. mai har interesserte aktører i byggebransjen mulighet for å vite mer om løsninger som kombinerer sol og ved til oppvarming av boliger med vannbårne systemer. Flere fageksperter vil dele sine erfaringer og kunnskap med de som tar turen til Gran denne morgenen.

 
Hedmark fylkeskommune har øremerket 2 millioner kroner til opprettelse av normalladere for ladbare biler

Hedmark gir støtte til nye ladestasjoner

29.04.2015

Fylkesrådet i Hedmark vedtok nylig å øremerke 2 millioner kroner til å etablere normalladere på parkeringsplasser ved kollektivknutepunkter. Kommuner, borettslag og overnattingssteder kan søke om støtte. Søknadsfristen er satt til 1. juli.

 
Låven på Campus Evenstad har Norges nest største solcelleanlegg på taket! (foto: Statsbygg)

Campus Evenstad satser på framtidens klimaløsninger

28.04.2015

Flere virksomheter i Innlandet viser stor interesse for gode og bærekraftige løsninger med bruk av ren og fornybar energi. Med Campus Evenstad ønsker Statsbygg å vise fram gode eksempler for framtidens bygg i Norge.

 
Trude Schistad (i midten) fra Statens vegvesen fortalte om erfaringene med satsing på sykkel gjennom sykkelbyprosjektet

Fokus på sykling og elbiler i Hamar- og Sør Østerdal-regionene

21.04.2015

Tiltak for mer sykling og økt bruk av elbiler var tema da kommunene i Hamar- og Sør Østerdalsregionene møttes sist fredag. De fikk blant annet høre om gode eksempler fra Sykkelbyen Hamar og om Hedmark fylkeskommunes nye satsing på ladestasjoner.

 
Grønn transport var tema for fellesmøtet mellom AMT og formannskapet i Gjøvik kommune.

Grønn transport i Gjøvik kommune

20.04.2015

Grønn transport sto på agendaen i et felles møte mellom utvalg for areal, miljø og transport (AMT) og formannskapet i Gjøvik kommune 15. april. Møtet var en del av arbeidet med ny energi- og klimaplan for kommunen. Som en del av planleggingen fikk politikerne faglige innspill om satsing på grønn transport fra Energiråd Innlandet.

 
Involvering, visualiering og eksperimentering var sentrale stikkord som ble trykket frem da byplanleggere presenterte hvordan man bør jobbe med grønn mobilitet

Hvordan planlegge grønn mobilitet?

13.04.2015

Hvordan kan vi både få hyggelige sentrumsområder, komme fram til dit vi skal, og attpåtil være klimavennlige? Svaret på dette spørsmålet fra byutviklere i inn- og utland kan oppsummeres i tre ord: Involvering, visualisering og eksperimentering!

 
Klima- og bærekraftkonferansen Ung@miljø 2015 arrangeres på Jønsberg videregående skole i Stange, Hedmark 13.-14. oktober

Ung@miljø 2015 på Jønsberg i oktober

25.03.2015

13. og 14. oktober blir årets klima- og bærekraftkonferanse for ungdom i Innlandet mellom 15 og 19 år arrangert på Jønsberg videregående i Hedmark. Konferansen blir i år tett knyttet til relevante kompetansemål i skolen, og det vil parallelt med konferansen bli arrangert et eget kurs for lærere. Vi oppfordrer lærere i Innlandet til å holde av disse datoene for både elevene og seg selv!

 
byggenergi

Gi innspill til ByggEnergi Innlandet 2015!

24.03.2015

4. november er det igjen klart for ByggEnergi Innlandet! Ambisjonen med ByggEnergi Innlandet er å skape en fast arena i Hedmark og Oppland for å øke kompetansen og interessen for energi og miljø i byggebransjen. For å gi dere et spennende, konkret og nyttig arrangement tar vi gjerne imot innspill til årets program om hva som er mest relevant for deg.