Nyhetsarkiv

Vi håper på rekorddeltakelse fra kommunene i Innlandet under Earth Hour 2015!

Tid for Earth Hour 2016!

02.03.2016

Lørdag 19. mars arrangeres Earth Hour 2016 verden over. Også i år oppfordres kommuner, bedrifter og privatpersoner oppfordres til å skru av lyset én time fra kl 20.30 denne kvelden for å markere felles innsats mot klimaendringene. I fjor deltok 30 av 48 kommuner i Innlandet - og vi håper enda flere blir med i år!

 
Katrine Aalstad fra Miljøpartiet De Grønne Hamar sammen med en fullsatt sal på Hamar kulturhus (foto: Energiråd Innlandet).

Grønt møte på Hamar

10.02.2016

"Det grønne skiftet" trakk full sal på Hamar kulturhus tirsdag kveld. Mange ville vite mer om hva dette innebærer for regionen. Både innbyggernes, næringslivets og kommunens rolle ble trukket fram som viktige i de kommende endringene. Elbilen ble definert som en "bygdebil", og mannen bak "det grønne skiftet" var blant foredragsholderne. 

 
Hurdal kommune er en nasjonal spydspiss innen økosamfunn. Nå har du muligheten til å lære hvordan de har oppnådd dette!

Seminar 5. april: Hvordan skape bærekraftige samfunn?

10.02.2016

Hvilken rolle har bærekraft og «det grønne skiftet» i framtidens kommune? Politikere, kommuneadministrasjon og ildsjeler inviteres til et spennende seminar om hvordan klimasatsing kan bidra til et styrket lokalsamfunn.

 
Endringene i TEK10 innebærer strengere krav til energieffektivitet, men åpner samtidig for betraktelig mer bruk av elektrisitet til oppvarming av bygg.

Nye TEK10: Økte energi-krav, mer bruk av el?

04.02.2016

1. januar 2016 kom det endringer i byggteknisk forskrift (TEK10). Strengere krav til energieffektivitet og åpning for økt bruk av elektrisitet er sentralt her. Byggeiere har en overgangsperiode på ett år der de kan velge mellom gammel og ny forskrift når de skal bygge nytt.

 
Nå står den tyngre delen av kjøretøyparken for tur til å bli elektrifisert (foto: iStock).

Fremtiden er elektrisk!

03.02.2016

I Norge har vi blitt vant til å se elbiler på veiene. En kombinasjon av nye teknologiske løsninger og gode støtteordninger har gjort at personbiltrafikken har begynt omstillingen mot en fremtid uten utslipp. Nå ligger det an til et tilsvarende løft innen tyngre kjøretøy.

 
Hedmark fylkeskommune har tildelt tilsammen 450 000 kroner i tilskudd til etablering av normalladere. Fortsatt er det midler igjen i den avsatte potten (foto: Energiråd Innlandet).

Tolv fikk støtte til normalladere i Hedmark

01.02.2016

I desember utlyste Hedmark fylkeskommune en ny runde med tilskudd til etablering av normalladere. Til sammen 450 000 kroner er nå delt ut til de tolv virksomhetene som søkte. Fortsatt er det flere midler igjen i potten som ble avsatt i 2015.

 
Elektrisk varebil med hydrogen som rekkeviddeforlenger er en spennende teknologi for virksomheter som ønsker å bli utslippsfrie uten rekkeviddeangst.

Visning av hydrogenbil

01.02.2016

11. februar har du mulighet til å være med på visningen av en elektrisk varebil med rekkeviddeforlenger drevet på hydrogen. Bilen er velegnet for kommuner og andre virksomheter som ønsker å satse på utslippsvennlige kjøretøy uten å måtte tenke på rekkeviddebegrensning.

 
Fyrer du for kråkene? Hvis huset ditt trenger en skikkelig utvendig oppgradering, så kanskje det nye Enova-tilskuddet er noe for deg!

Økt mulighet for støtte til oppgradering av boligen

29.01.2016

Denne uka kom Enova med endringer i tilskuddsordningen for de som skal rehabilitere bygningskroppen til sin bolig. Målet er å øke andelen helhetlige oppgraderinger samt bidra til lavere klimagassutslipp fra husholdninger. Vi har sett nærmere på hva endringene innebærer.

 
Mange kommuner i Innlandet var tidlig ute med å ta i bruk energisparekontrakter (EPC). Nå begynner resultatene fra de første prosjektene å komme (foto: iStock).

De første resultatene fra EPC-prosjekter i Innlandet

26.01.2016

Gjennom prosjektet «Fra ord til handling» som ble avsluttet i 2013 inngikk flere kommuner i Innlandet energisparekontrakter (EPC). To år etter har mange av disse avtalene kommet over i driftsfasen. Hvordan ser resultatene ut så langt?

 
Lurer du på om klimabiler er like gode som fossildrevne biler på vinterføre? Nå har du anledning til å teste ut dette i praksis!

Test klimabiler på isbane!

25.01.2016

8. februar kan du teste ut hvordan klimabiler oppfører seg "på glatta"! Green Drive Region arrangerer prøvekjøring av klimabiler på isbane, spesielt rettet mot kommuner og kommunale virksomheter som vurderer anskaffelse av el-, plug in-hybrid- eller hydrogenbiler.