Nettverksmøte på Gjøvik

18 representanter fra 11 innlandskommuner møttes på Gjøvik hos Energiråd Innlandet onsdag 7. desember for å diskutere lokale løsninger i forbindelse med klima- og energiplaner.

Dato: 7. desember 2011
Sted: Energiråd Innlandet, Gjøvik
Målgruppe: Energirådgivere og andre som jobber med energi- og klimatiltak i kommunene i Innlandet

Tiltak i kommunenes klima- og energiplaner sto i fokus under dette møtet, og representantene delte sine erfaringer med hverandre. Det ble presentert gode eksempler på tiltak fra kommunene, blant annet Elverum kommunes klimafond for innbyggerne, Lillehammers miljøkrav ved innkjøp av biler til hjemmetjenesten og Ringsaker kommunes satsing på Mobilitetsuka i 2011.

Presentasjoner

Mer informasjon

 Bilder fra samlingen

Fra Gjøvik

Elverum kommune presenterte sitt klimafond til stor interesse fra tilhørerne.


Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift