Energirådslag: Bioenergi i Oppland

Som en del av arbeidet med Oppland fylkeskommunes energi- og klimaplan ble det 10.11.2011 avholdt Energirådslag om fremtidens bioenergisatsning i Oppland.

Dato: 10. november 2011
Sted: Fylkeshuset, Lillehammer
Målgruppe: Private og offentlige aktørere i Oppland innen bioenergi

Som en del av arbeidet med Oppland fylkeskommunes energi- og klimaplan samlet ble det invitert til Energirådslag om fremtidens bioenergisatsning i Oppland. 25 deltakere var samlet i Fylkeshuset på Lillehammer, og utgjorde til sammen svært mye kompetanse og erfaring om bioenergi.

Formålet med dagen var å involvere aktørene innenfor bioenergi i fylket i arbeidet med fylkeskommunes nye energi-og klimaplan.  Gjennom faglige innlegg, gruppearbeid og diskusjoner ble dagens situasjon og fremtidig potensial for utvikling og bruk av bioenergi i Innlandet belyst og diskutert. Deltakerne ble på forhånd bedt om å være konkrete på innspill til mål, virkemidler og mulig tiltak som fylkeskommunen kunne ta med videre i planarbeidet.

Presentasjoner

 Bilder fra energirådslaget

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift