Europeiske erfaringer innen energi- og klimaarbeid

Nyttige erfaringer fra energi- og klimaarbeidet i andre europeiske land kan bidra til en raskere og mer effektiv iverksetting av tiltak i norske kommuner.

Datoer: 17. november 2010
Sted: Elverum
Målgruppe:     Politisk og administrativ ledelse i kommunene samtfagansvarlige i kommunen innen implementering av energi- og klimaarbeid

Seminaret ga informasjon om europeiske nettverk og støttesystemer samt erfaringer fra energi- og klimaarbeid i svenske kommuner. Arrangementet er støttet av Utenriksdepartementet

Presentasjoner fra seminaret

Bilder fra seminaret

Varaordfører Arnfinn Uthus ønsket deltakerne velkommen til Elverum rådhus.
Varaordfører Arnfinn Uthus ønsket deltakerne velkommen til Elverum rådhus.
 
Hans Jacob Mydske fra NEPAS fortalte om muligheter som ligger europeiske program og initiativ.
Hans Jacob Mydske fra NEPAS fortalte om erfaringer og muligheter som ligger i de store europeiske energi- og klimaprogrammene.
     
Amelie Sahlin, prosjektleder ved Gävle Dala Energikontor, fortalte om ordningen med kommunale energi- og klimarådgivere i Sverige.
Amelie Sahlin, prosjektleder ved Gävle Dala Energikontor, fortalte om den svenske ordningen med kommunale energi- og klimarådgivere.

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift