Fagforum for energi og klima - oktober 2010

Energiråd Innlandet ønsker å etablere et faglig og sosialt forum for personer som er sentrale i implementering av energi- og klimaplanene i kommunene og regionene i Hedmark og Oppland. Dette var forumets første møte. 

 

Dato: 25. oktober 2010
Sted: Gjøvik
Målgruppe:     Personer sentrale i implementering av energi- og klimaplanene i kommunene/fylkeskommunene i Innlandet

Forumet skal være en arena for erfaringsutveksling, kompetanseheving og økt samarbeid mellom kommuner og regioner. Målet med møtet var å etablere forumet, få innspill til hvordan det bør drives og hva det bør inneholde.

Deltakerne fikk også presentert eksempler på hva som skjer innen energi- og klimaarbeid i kommunene i Innlandet samt hva Energiråd Innlandet kan tilby kommunene. 

Presentasjoner fra møtet